Ferske tillatelser fra NVE kan gi fire nye småkraftverk

Publisert

Tre søknader fikk avslag.

Norges vassdrags- og energidirektorat gir tillatelse til Kråkeelvi kraftverk i Balestrand kommune, TVK kraftverk i Vik kommune, Dyrdalselva kraftverk i Høyanger kommune og Kvammadalselvi kraftverk i Aurland kommune. Brekka kraftverk i Balestrand kommune, Skjerdal kraftverk i Aurland kommune og Tura kraftverk i Vik kommune har fått avslag.

De fire kraftverkene som har fått løyve, vil produsere om lag 51,7 GWh i et middels år, noe som tilsvarer strømbruken til 2600 husstander. Prosjektene som får avslag, kunne samlet ha gitt om lag 39,3 GWh.

Minst i konflikt med allmenne interesser

Søknadene er behandlet samtidig for å best mulig gjøre en helhetlig vurdering av virkningen frå småkraftverkene. Verdifullt landskap og naturmangfold har vært sentrale tema i NVE sin vurdering av disse prosjektene. Det er gitt konsesjon til de kraftverkene NVE mener vil være i minst konflikt med allmenne interesser, og som samtidig vil bidra med en viss mengde ny fornybar energiproduksjon.

Over og ut for de tre som fikk avslag

For å redusere de negative virkningene for de allmenne interessene, er det satt vilkår til hvert av de fire prosjektene som har fått tillatelse. Etter NVE sin vurdering er det ikke mulig å gjøre tilpasninger som er tilstrekkelige til å avbøte ulempene fra de tre kraftverkene som får avslag.