Statkraft kjøper energimygg

Publisert

Fornybar energi skal varme Oslo Lufthavn.

Statkraft Varme AS har inngått avtale med Hafslund ASA om kjøp av Gardermoen Energi AS. Kjøpet av Hafslunds fjernvarmevirksomhet på Gardermoen vil styrke Statkraft Varmes posisjon som nasjonal fjernvarmeleverandør.

Satser på Østlandet

Overtakelsesdato forventes å bli den 2. november 2015. Gardermoen Energi forsyner deler av Oslo Lufthavn og næringskunder i området med 54 GWh fjernvarme i året.

Statkraft har mer enn 30 års erfaring med drift og utvikling av fjernvarmeanlegg. Fjernvarme er en viktig del av framtidens fornybare energisystem, og satsingen er i tråd med Statkrafts ambisjon om å bidra til økt fornybar energiproduksjon, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft til enerWE.

Varmer opp Oslo Lufthavn

Fjernvarmekundene på Gardermoen inkluderer blant annet deler av Oslo Lufthavn (OSL). Flyplassen er en stor og viktig mottaker av varme fra Gardermoen Energi, og er avhengig av leveranse av varme 24 timer i døgnet, 365 dager i året.  

Fjernvarme skal være foretrukket valg for fornybar energiforsyning ved utfasing av oljekjeler i Oslo før 2020, ved valg av energiløsninger til nye bygg og ved videre byutvikling i Oslo, sier Jan Presttun, konserndirektør i Hafslund Varme i en pressemelding.

Beholder jobbene

Salget av virksomheten er gjennomført som et ledd i Hafslund Varmes satsing på videre vekst og utvikling av fjernvarme i Oslo.

Gardermoen Energis to ansatte fortsetter i selskapet, og partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.