Ny vindpark i Nordland

Publisert

Vil produsere nok energi til ca 16.000 husstander.

Nordkraft Vind har fått konsesjon til å bygge en vindkraftpark i Sørfjorden i Tysfjord kommune i Nordland. Produksjonen vil tilsvare forbruket til rundt 16.000 husstander.

Regjeringen satser på fornybart

Konsesjonen for Sørfjorden vindkraftverk ble gitt av Olje- og energidirektoratet fredag og inkluderer nettilknytning i Tysfjord. Ifølge oppjusterte anslag vil anlegget kunne gi inntil 320 gigawattimer (GWh) i året.

– Mer fornybar kraftproduksjon er et mål for regjeringen. Konsesjonen til Sørfjorden kan gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon i Nordland, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

  • Les også: Regjeringen vil utvide med 32 nye letefelt i Barentshavet
  • Tar ikke hensyn til reindrift 

    Vedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble påklaget av den svenske samebyen Unna Tjerusj, som har beiterettigheter i området. Departementet har hatt konsultasjoner med både samebyen og Sametinget, og mener at hensynet til reindriften blir ivaretatt.

    Fredag stadfestet departementet NVEs avslag på søknaden om å etablere Skogvatnet vindkraftverk, også det i Tysfjord kommune. Statsskog klaget på avslaget, men departementet mener blant annet at de to prosjektene ville ha konkurrert om nettkapasiteten i området. Også mindre miljømessige inngrep ved Sørfjorden spilte inn.

Powered by Labrador CMS