Energibransjen er sårbar

Publisert

Etablerer senter for informasjonssikkerhet.

Et nytt forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet er etablert, og Statnett er en av partene bak etableringen. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Kraftbransjen digitaliseres i større grad og dermed øker også sårbarheten for uønskede hendelser, sier Peer Olav Østli, konserndirektør i Statnett.

Behovet for Informasjonssikkerhet øker, kraftforsyningen må til enhver tid sikres, så etablering av et sterkt fagmiljø på området er noe vi er glad for å kunne bidra til å få realisert, utdyper han.

Parter utover Statnett er PST, Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Statkraft, Eidsiva, flere politietater, fire høgskoler samt private bedrifter. Alle bidrar med ressurser for å få etablert sterke akademiske faggrupper i europeisk sammenheng. Informasjonssikkerhet er en samfunnets største utfordringer i dag.

Etableringen ble markert med en åpningskonferanse på Gjøvik i dag.

Om Center for Cyber and Information Security

CCIS skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. CCIS lokaliseres til helt nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik og ledes av Morten Irgens.