Grønt lys til Tolga kraftverk

Publisert

Strøm til 8650 hjem.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppfordrer Olje- og energidepartementet å tillate bygging av kraftverk i Hedmark. Dermed blir Tolga kraftverk høyst sannsynlig en realitet.

Strøm tilsvarende 8650 husstander

Opplandskraft står bak søknaden om bygging, og kraftverket skal etter planen bruke fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum. I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at Tolga kraftverk vil produsere en betydelig mengde fornybar energi, der en stor del er vinterkraft. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på om lag 173 gigawattimer. Det tilsvarer årsforbruket til 8.650 husstander.

Vern av fiske

De mest sentrale problemstillingene knyttet til konsesjonsspørsmålet, gjelder fisk og fisketurisme. I tillegg er Glomma et viktig landskapselement gjennom Tolga sentrum, og utbyggingen påvirker en av de få gjenværende strykstrekningene i Glomma som ikke er brukt til kraftproduksjon. For å ivareta dette, foreslår NVE en rekke tiltak, inkludert fiskepassasjer, større minstevannføring om vinteren og opprettelsen av et fond på 5 millioner kroner til fisk og fisketurisme.

Powered by Labrador CMS