Over 100 millioner til lavutslippsferger i Hordaland

Publisert

- Hordaland går nå virkelig i front, mener Enova-direktør.

Enova gir 140 millioner kroner i støtte til landanlegg for ferger med lave utslipp av klimagasser i Hordaland.

Ni fergestrekninger

Pengene skal gå til ladeinfrastruktur for elferger og hybridferger. Støtten gjelder ni fergestrekninger som skal ha oppstart i 2020.

– Hordaland går nå virkelig i front, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene og er spente på å se de klimavennlige løsningene som rederiene vil ta i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Andre gang de får støtte

Det er andre gang på kort tid Hordaland fylkeskommune og kollektivselskapet Skyss får støtte fra Enova til landanlegg for lavutslippsferger. I februar fikk Hordaland 133,6 millioner kroner i støtte til ni andre fergestrekninger som har oppstart mellom 2018 og 2020.

Direktør Oddmund Sylta i Skyss er glad for støtten.

– Enova-støtten gjør oss veldig godt rustet til å nå de politiske målene som er satt om å gjøre ferjedriften mer miljøvennlig, sier han.