Verden trenger mer energi

Publisert

Norge står i en særstilling.

Denne uken arrangeres enerWE Communication Conference i Oslo. Første foredragsholder ut er Ole Berthelsen, Kommunikasjonsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Kan vi erstatte gass med fornybart?

Berthelsen forteller at 20 % av gassen som benyttes i EU kommer fra norsk sokkel.

- Vi eksporterer 114 mrd. kubikkmeter gass (2015). Det tilsvarer 10 ganger den norske normalproduksjonen av elektrisitet. Dersom denne gassen skal erstattes av fornybar, så har fornybarleverandørene en formidabel jobb å gjøre. Dette er et viktig budskap å forklare.

Hvordan skal vi lykkes med kommunikasjon?

Berthelsen forteller at valg av kommunikasjonskanaler er viktig. Mediene endrer seg, og publikum endrer seg.

- Vi må bruke nye kanaler, og vi må bruke riktige kanaler, forteller han. Vi bruker blant annet video.

Han forteller at video i  mange sammenhenger fungerer mye bedre enn skriftlige kronikker.

- Facebook er i ferd med å bli den viktigste kanalen. Det er ikke lenger bare kanalen for ungdommen. Det har blitt kanalen for de på min alder, avslutter han.