3/4 positive til vind

Publisert

Rammene må endres nå.

Utbygging av fornybar energi vurderes som det nest viktigste klimatiltaket regjeringen bør prioritere, og stadig flere er positive til vindkraft. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble offentliggjort i dag, skriver Energi Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at 75 prosent av befolkningen har et positivt inntrykk av vindkraft, mot 73 prosent i fjor.

Det er gledelig at holdningene til vindkraft er så positive over hele landet. Vi tror det henger sammen med at flere har innsett at fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, og at vi har store vindressurser i Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han understreker at det nå haster med å få på plass bedre rammebetingelser for vindkraft:

Regjeringen har varslet nye avskrivingsregler for vindkraft som er viktige for å utløse investeringer i Norge. Vi konkurrerer med Sverige om å få disse investeringene, derfor haster det å få avklart nye regler med ESA og vedtatt disse i Stortinget, sier Ulseth.

Utbygging av mer fornybar energi vurderes som et av de tre viktigste klimatiltakene regjeringen bør prioritere, ifølge undersøkelsen. For å få klimaeffekt av økt kraftproduksjon, må den imidlertid tas i bruk slik at den erstatter fossil energibruk og reduserer klimaskadelige utslipp.

Vi må ta den fornybare kraften i bruk i transportsektoren, i nye olje- og gassinstallasjoner, i den tradisjonelle industrien og til oppvarming av bygg. I tillegg må vi legge til rette for nye kraftintensiv industri, som store datalagringssentre, mener Ulseth.

Undersøkelsen viser blant annet at et flertall av befolkningen støtter elektrifisering av nye olje- og gassinstallasjoner på sokkelen.

Klimabarometeret er utarbeidet av TNS Gallup, med støtte fra Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.

Powered by Labrador CMS