Derfor vil nettselskapene ha effekttariffer fremfor dagens energitariffer

Publisert

...og derfor er det forbrukerne som kan bli straffet for det.

Ifølge en undersøkelse gjort for Energi Norge ønsker nettselskapene å gå bort ifra dagens tariffsystem, og gå over til effekttariff. Energitariff som brukes i dag måler hvor mye energi hver enkelt husholdning bruker, og så betaler man regning etter det.

- Ved bruk av effektariffer bestemmes størstedelen av det kunden betaler av hvor mye effekt kunden bruker. Dette i motsetning til energitariffer der det er energibruket som bestemmer kostnadene, forklarer Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver nett i Energi Norge.

Skal lønne seg å lade elbilen på natten

Ny teknologi i hjemmet, som for eksempel induksjonsovn og nye oppvarmingssystemer, bruker kort tid på selve oppvarmingen og tar derfor mye mer effekt. Med effekttariffer skal forbrukeren motiveres til å jevne ut forbruket, i stedet for å ha høye "effekttopper". På den måten vil det for eksempel lønne seg å lade elbilen om natten, og ikke når alt annet i huset trekker strøm for full guffe.

 • Derfor faller kraftprisen selv om etterspørselen er uendret
 • - Hvorfor mener nettselskapene at effekttariffen er den beste løsningen?

  Bruken av nettet er i ferd med å endre seg. Effekt blir mye viktigere og nye typer effektkrevende utstyr som induksjonsovner, gjennomstrømningsvannvarme og elbil-ladere tas i bruk. Dette er en av grunnene til at effekt kan være mer velegnet en energi til bruk i tarifferingen, sier Svartsund til enerWE.

  På den måten vil de som har gamle ovner og mindre effektkrevende utstyr i hjemmet ikke merke stor forskjell ved en overgang fra energi- til effekttariff.

  • Strømnettet i Stavanger er spesielt sårbart
  • Vanskelig å forstå

   På spørsmål om hva som er den største ulempen med effekttariff på, får vi dette svaret:

   - Det er mange måter å lage en tariff på. Utformingen vil uansett hva en velge være viktig. En effektariff er sannsynligvis noe vanskeligere å forstå enn en energitariff.

   Hvilken løsning er best for sluttbrukeren?

   - Etter planen skal NVE gjøre en undersøkelse der de spør sluttbrukerne. Vi venter spent på resultatet fra denne, avslutter Svartsund.

Powered by Labrador CMS