Kan ende opp med gigantisk overskudd

Publisert

Må brukes til klimatiltak.

Norge har i dag godtatt Sveriges ønske om å bygge ut ytterligere to TWh (milliarder kilowattimer) med kraftproduksjon innen 2020.

Dette gjør det enda viktigere å få på plass effektive tiltak for å erstatte fossil energibruk med fornybar kraft. I motsatt fall ender vi opp med et gigantisk kraftoverskudd uten klimaeffekt, mener Energi Norge.

Endringene i det såkalte elsertifikatsystemet ble presentert av Norges energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan på Energi Norges vinterkonferanse i Stockholm fredag morgen. Forslaget skal nå sendes på høring i Norge, og må behandles både i Stortinget og den svenske Riksdagen.

Vi har sammen med Svensk Energi advart mot å øke fornybarmålet Det er for oss uforståelig at svenske myndigheter ønsker å øke kraftoverskuddet i 2020 ytterligere. Vi har mye fossil energibruk som bør erstattes med fornybar energi også i Norge, men det er dårlig samfunnsøkonomi å øke målet nå. I tillegg til at dette representerer et inntektstap for kraftnæringene i våre to land, gjør endringen det også vanskeligere å få kraftmarkedene til å fungere bedre over tid, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

Han er imidlertid glad for at Sverige har gått med på å fjerne et urimelig skattehull som har skapt skjev konkurranse mellom de to landene i elsertifikatordningen.

Det er positivt at fritaket for elavgift for produksjon av vindkraft til eget forbruk, fjernes som en del av denne avtalen. Dette er en sak Energi Norge flere ganger har tatt opp med svenske myndigheter, på bakgrunn av at vi oppfatter det som en ulovlig og konkurransevridende støtteordning, fastslår Ulseth.

Nye to TWh kraft inn i markedet vil svekke allerede lave kraftpriser. Den svake lønnsomheten kan gjøre det enda vanskeligere å få gjennomført investeringer i fornybar energi.

Powered by Labrador CMS