Billigere enn kull og gass

Publisert

Vind kan konkurrere uten støtte.

De gode vann- og vindressursene i Norge gjør at vann- og vindkraft har lavere kostnader over levetiden enn både kull-, gass- og kjernekraft, ifølge en NVE-rapport over kostnader i energisektoren. Det skriver Energi Norge i en pressemelding.

NVE har gjennomgått og oppdatert kostnadstall i energisektoren, og presenterer resultatene i rapporten «Kostnader i energisektoren». Rapporten beskriver og oppgir referansetall for kostnader ved produksjon av kraft og varme fra ulike teknologier. Nytt i forhold til tidligere rapporter er en sammenstilling av energikostnader over levetiden på tvers av teknologier, samt en analyse av mulige kostnadstrender frem mot 2035.

Rapporten inneholder mange funn som er interessante inngangsdata i samfunnsøkonomiske analyser, påpeker vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Teknologiforbedringer og kostnadsfall gjør at vindkraft, selv uten støtte, kan konkurrere med kull- og kjernekraft. Rapporten viser også at solkraft har et langt stykke å gå før den blir konkurransedyktig mot vann- og vindkraft. Våre analyser tyder imidlertid på at solkraft, sammen med vindkraft både på land og til havs, har størst potensial for kostnadsreduksjon i årene som kommer, sier han.

Skalafordeler ved varmeproduksjon

For produksjon av varme er det avfallsforbrenning, varmepumper, biokjeler og solfangere som har de laveste energikostnadene per produsert kWh varme i 2014.

Rapporten viser at det er betydelige skalafordeler ved produksjon av varme fordi større anlegg som regel har lavere energikostnader enn små. Solvarmeanlegg og varmepumper har størst potensial for kostnadsreduksjon frem mot 2035.

Powered by Labrador CMS