Liten støtte til høy skatt på vannkraft

Publisert

Vannkraft skattlegges mye hardere enn olje og gass, ifølge Energi Norge. I en ny undersøkelse får en slik skattlegging av vannkraften liten støtte blant de spurte.

I det årlige Klimabarometeret, som TNS Gallup står bak, sier bare 6 prosent av de spurte at de er enige i at produksjon av vannkraft bør skattlegges betydelig hardere enn utvinning av olje og gass.

Hele 70 prosent sier de er uenige i dette.

– Dette viser at det store flertallet av folket ser paradokset i at vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass. Vi trenger mer levelige skatteforhold for vannkraften, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han mener den høye skatten hemmer investeringer.

– Vi har eksempler på selskaper som må betale over 100 prosent av resultatet sitt i skatt. Da blir det ikke mye igjen til investeringer, sier Ulseth.

Vannkraftverk betaler en grunnrenteskatt til staten i tillegg til alminnelig skatt på overskuddet. For å unngå at dette rammer investeringer, er normalavkastningen skjermet fra beskatning. Energi Norge mener likevel at økt samlet skattetrykk kombinert med lave strømpriser i dag gjør det vanskelig for mange kraftselskaper å gjøre investeringene som trengs.

Begrunnelsen for skatten er at fortjenesten fra vannkraften skal komme hele samfunnet til gode.