Nye grep i norsk klimapolitikk

Publisert

Vårt naboland har innført nye lover.

Norge trenger et klart klimamål for 2030, klarere nedtrappingsplaner for utslipp og styrket oppfølging fra myndighetene, fremfor en ny klimalov og mer byråkrati, skriver Energi Norge i en pressemelding.

Hovedutfordringen i norsk klimapolitikk er manglende måloppnåelse og et uavklart forhold til europeiske klimamål, skriver Energi Norge i et høringssvar til Klima- og miljødepartementet (KLD).

Etter vår vurdering har Norge gode faglige institusjoner på klimaområdet, slik som Miljødirektoratet, som vi bør bruke mer forpliktende og målrettet for å nå nye klimamål. Det er derfor viktig med et nytt klimaforlik i Stortinget som gir næringslivet forutsigbarhet for investeringer i lavutslippsløsninger, fremfor å lovfeste overordnede klimamål, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Samtidig bør klima integreres bedre i statsbudsjettsprosessen slik at budsjettsatsinger også vurderes opp imot klimamålene, legger hun til, og peker spesielt på transportsektoren.

Klimalover i naboland

Storbritannia, Finland og Danmark har de siste årene innført klimalover med lovfesting av langsiktige klimamål med prosesser og institusjoner for å følge opp målene. I et høringsnotat har KLD oppsummert lovene og bedt om synspunkter ut fra en beskrivelse av norske forhold.

I sitt høringssvar datert 16. januar, skriver Energi Norge at plikten til å nå mer konkrete klimamål håndteres best i Norge gjennom den partipolitiske dialogen og vedtak i Stortinget.

Problemet med dagens oppfølging av norske klimamål er forsterket av at målet er uklart. Svaret på dette må bli et klart politisk mål for 2030 og 2050 hvor forholdet til internasjonale kreditter og EUs kvotesystem avklares, ikke en lovfesting av et uklart mål slik som i UK, avslutter Hjørnegård.

Energi Norge utdyper i sitt høringssvar at en lovprosess kan bli tid- og ressurskrevende og utsette viktige beslutninger for å få ned utslippene.

Powered by Labrador CMS