Krafttak for Norges fornybare energi ut i verden

Publisert

- Vi må satse på mer energiteknologi.

Norsk kraftbransje har ikke vært i stand til å utvikle seg i takt med tiden. Store kraftverk suser og går som de alltid har gjort, men kapasiteten er ikke på langt nær utnyttet til det fulle. Ny teknologi og større ressursutnyttelse er den mest kostnadseffektive måten å oppgradere norske kraftverk på.

Partileder i Miljøpartiet de grønne (MDG), Rasmus Hansson mener norsk kraftbransje ikke er flinke nok i dag.

- Vannkraftbransjen gjør mye bra, men satser for lite på ny teknologi. De holder seg unna debatten om olje mot fornybar, og bruker til dels klima som argument for å ødelegge mer natur.

Ren kraft fra Norge til verden

Hansson skal holde foredrag på konferansen Kraftsats i Vikersundbakken, som handler om brobygging mellom olje/gass, vannkraft og entreprenørbransjen. Foredraget hans heter "Ren kraft fra Norge til verden", og han mener at Norges vannkraftsatsning er mindre framtidsrettet enn Europas.

- Teknologinøytralt fokus setter Norge på sidelinja, mens andre land blir sterke på nye energiteknologier. Kraftoverskudd, fokus på kortsiktig markedslogikk og lave priser låser Norge i en situasjon der teknologiutvikling og effektivisering er "dumt". Det er dumt, sier Hansson.

- Hva mener du er de tre viktigste punktene i klimaavtalen i Paris som Norge må følge opp i nærmeste fremtid?

- Nummer én er å avklare hvilke krav til global utslippsutvikling som følger av

1,5-gradersambisjonen, og utvikle en norsk plan som følger opp dette. MDG har allerede foreslått dette Stortinget. Nummer to er å øke norske direkte økonomiske bidrag til FNs grønne klimafond. MDG har foreslått dette på Stortinget. Det tredje er å gi oljefondet mandat til å prioritere investeringer i fornybar infrastruktur og bærekraftig utvikling i fattige land.

- Hva gjør Norge for å oppnå disse målene – har de vært flinke nok?

- Norge har gjort oppsiktsvekkende lite. Mens nesten alle land rundt oss har kuttet klimagassutslippene med 20-25% siden 1990 har norske utslipp økt og verken statsbudsjettet for 2016 eller klimaministeren varsler reduserte utslipp. Det gjøres bra ting innen samferdsel, kollektivtransport og elbiler, men uten klare utslippsplaner, sier Hansson.

Bidrag fra norsk kraftbransje

Han mener norsk vannkraftbransje (vannkraftverkbransje) kan bidra til å nå klimamålene ved å være pådriver for grønt skifte.

- Man må støtte en politikk for at ny fornybar kraft skal erstatte fossil, og kutte utslipp, satse mer på ny energiteknologi. Samtidig må vannkraften få en tydelig og solid posisjon i den fremtidige energimiksen, avslutter partilederen.

Powered by Labrador CMS