Endringer i Ledernes administrasjon fra nyttår

Publisert

Ledernes politiske og administrative ledelse, Audun Ingvartsen og Liv Spjeld By, presiserer i en pressemelding viktigheten av å se endringen av det administrative apparatet i sammenheng med at den politiske og administrative delen av organisasjonen er skilt. Det vil de neste årene pågå et arbeid for også å omorganisere og effektivisere den politiske siden av organisasjonen.

– Vi har stor tro på at disse endringene vil gi klart bedre rammer enn den «gamle» organiseringen av administrasjonen, og bidra til å oppfylle vår visjon om å bygge gode ledere. Endringene halverer antall administrative avdelinger og vil bedre tilrettelegge for teamarbeid, læring på tvers, kompetanseheving, effektivitet, struktur, koordinering og mindre sårbarhet, presiserer By og Ingvartsen.

Rådgivere vil ikke lenger tilknyttes en fast region, men jobbe i team og dekke hele landet. Dette for å koordinere og styrke rådgivningen til det beste for medlemmer og tillitsvalgtapparatet.

– Færre administrative avdelinger og formelle lederstillinger vil også gi en styrket ledergruppe, og gi mer tid til å utøve ledelse. Den vil også tilrettelegge for bedre og mer lik informasjonsflyt og strategiske arbeid i ledergruppen, sier de.