- Endelig tar Regjeringen grep og oppretter en nasjonal støtteordning for lading i boligsameier

Publisert

Norge er i ferd med å elektrifisere bilparken i et forrykende tempo. Samtidig sliter de som bor i borettslag med manglende lademuligheter. Nå tas det grep for å gjøre noe med det.

I regjeringsplattformen har NBBL og Elbilforeningen fått støtte for sitt krav om støtte til utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag. I en pressemelding skriver de at dette er en seier for miljøet og at det vil gi mange flere muligheten til å skaffe seg elbil.

- Sammen med Norsk elbilforening har NBBL belyst at det vil være lite sannsynlig å nå dette målet dersom ikke utbyggingen av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier går raskere enn i dag. Undersøkelser har vist at mange som bor i borettslag og sameier ikke kjøper elbil fordi lademulighetene er dårlige, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL.

I borettslag og sameier må man normalt bygge ut en infrastruktur for lading for å sikre tilstrekkelig strømforsyning og styring av strømforbruket. Inntil en stor andel av beboerne har elbil, kan det ta tid å få flertall på generalforsamlinger og årsmøter for å bruke penger på utbygging av infrastruktur.

- Det er positivt at regjeringen nå forplikter seg til å være med på dugnaden. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag, sier Lauridsen.

Lauridsen mener det ikke er grunn til at staten skal bidra med støtte lenger enn nødvendig.

- Når andelen beboere som har elbil har blitt stor, antar vi at utbyggingen vil gå av seg selv i et raskt nok tempo. Vi er imidlertid ikke der ennå, og en støtteordning vil være nødvendig i de nærmeste årene, sier Lauridsen.

Elbilforeningen er også godt fornøyd.

- Endelig tar Regjeringen grep og oppretter en nasjonal støtteordning for lading i boligsameier, slik vi første gang foreslo i 2016, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun mener at hjemmelading er den beste måten å lade elbilen på, og at denne støtteordningen vil gjøre at enda flere kan velge å kjøre utslippsfritt.

- Nå gjelder det å få den nye støtteordningen raskt på plass, vi har ikke tid å miste. Regjeringen kan gi oppdrag til Enova om å opprette støtteordningen nasjonalt etter mal fra den som allerede finnes i Oslo. Denne ordninga er en stor suksess, sier Christina Bu.