Enda lavere oljeinvesteringer enn tidligere varslet

Publisert

Oljeinvesteringene vil neste år falle mer enn tidligere varslet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Anslaget er 18,2 prosent lavere enn i 2016.

For olje- og gassvirksomheten alene, inkludert rørtransport, er investeringsanslaget på 146,6 milliarder kroner neste år. Det er 18,2 prosent lavere enn anslaget for 2016, som ble beregnet i fjerde kvartal i 2015, og 3,6 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– At SSB nå reduserer sine anslag for 2016 er i tråd med det vi tidligere har sagt. 2017 blir nok et krevende år, men så tror vi bunnen nås, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjons og samfunnskontakt i Norsk olje og gass.

De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning blir for 2017 beregnet til 196,8 milliarder kroner. Dette er 13,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i fjerde kvartal 2015.

Nedgangen i 2017 drives av at det indikeres et tydelig fall innen olje- og gassvirksomhet. Industrien bidrar også negativt, mens utsikter til store investeringer innenfor kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

Fallet kan dempes

Nedgangen for 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det angis en svak oppgang. Det er kategoriene nedstengning og fjerning, felt i drift og feltutbygging som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Fallet er også betydelig innenfor letevirksomhet og landvirksomhet.

Fallet i investeringer i 2017 som indikeres i tellingen nå, vil isolert sett kunne dempes noe dersom tidsplanen for flere prosjekter opprettholdes.

Det er ventet at myndighetene vil motta plan for utbygging og drift (PUD) på feltet Oda i desember eller tidlig neste år. Det planlegges også levering av PUD-søknad til utbyggingsprosjektene Pil og Bue, Johan Castberg og Snorre 2040 i siste del av 2017.

Selv om dette er omfattende feltutbygginger, særlig de to sistnevnte, vil det ikke påløpe store investeringer på disse i 2017, siden de i beste fall starter opp sent i året.

Oppjustert for 2016

Investeringene for 2016 innenfor olje- og gassutvinning og rørtransport blir nå anslått til 169,1 milliarder kroner. Dette er 1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Ifølge SSB kommer oppjusteringen hovedsakelig innenfor feltutbygging og fjerning og nedstengning, mens anslaget for felt i drift viser nedgang.

Anslaget for 2016 er 17,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal i fjor. Det indikeres nedgang innen alle investeringsområder, og størst innenfor kategoriene felt i drift og leting. (©NTB)