En snittpris på 71,09 dollar fatet gir Norge en ekstrainntekt på over 50 milliarder kroner

Publisert

Det har vært et godt første halvår for oljeprisen, og dermed for Norges inntekter.

På starten av året lå oljeprisen mellom 65 og 70 dollar fatet, og det var godt over både oljeanalytikernes og statsbudsjettets forventning. Så falt prisen litt og ble liggende mellom 60 og 70 dollar fatet før den steg og var over 80 dollar i perioder. Mot slutten av halvåret har den svingt mellom 70 og 80 dollar fatet.

Gjennom årets første halvår har gjennomsnittsprisen ligget på 71,09 dollar fatet.

Oljeprisen har steget gjennom første halvdel av 2018.
Oljeprisen har steget gjennom første halvdel av 2018.

Samtidig har dollarkursen svingt mellom 7,66 og 8,27 kroner for hver dollar. Det gir store utslag for hvor mye Norge henter inn i inntekter fra oljen.

Dollarkursen har tatt seg litt opp på slutten av årets første halvår.
Dollarkursen har tatt seg litt opp på slutten av årets første halvår.

I norske kroner forventes det i revidert statsbudsjett at det skal oppnås en gjennomsnittspris på 444 kroner gjennom året. Prisen har ligget markant over det. På sitt laveste har oljeprisen ligget på 495,02 kroner fatet, og den har vært helt oppe i 647,23 kroner fatet. I snitt har den ligget på 564,30 kroner fatet, og det er hele 120 kroner mer enn forventet.

Det betyr at Norge ligger an til en ekstrainntekt på hele 51,7 milliarder kroner hvis oljeprisen holder seg på samme nivå i årets andre halvdel. Det betyr i såfall at Norge for et helt Forsvarsbudsjett (45 milliarder kroner) pluss litt til ekstra i inntekter.

Oljeprisen målt i norske kroner ligger langt over prisnivået som forutsettes i statsbudsjettet.
Oljeprisen målt i norske kroner ligger langt over prisnivået som forutsettes i statsbudsjettet.

Les også: