En snittpris på 65,82 dollar fatet gir Norge en ekstrainntekt på 33 milliarder kroner

Publisert

Oljeprisen begynte på 69 dollar og endte på 66.29 i februar. På det laveste var den nede i 62.5 dollar og på det høyeste var den oppe i 70 dollar. Gjennom måneden lå snittprisen på 65.82 dollar.

Samtidig lå dollaren på mellom 7.67 og 7.98 kroner. Det betyr at oljeprisen i norske kroner lå mellom 495.02 og 534.35 kroner. Der er 76.75 kroner mer enn forutsatt i statsregnskapet.

Hvis snittprisen hadde ligget på dette nivået i hele år ville det tilsvart en ekstrainntekt på 33 milliarder kroner i år. Det er gode tall, men det er likefullt lavere enn tallet for januar. Med januarsnittet ville den ekstraordinære inntekten vært helt oppe på 46 milliarder kroner.

Oljeprisen falt i februar, men holder seg fortsatt høy.
Oljeprisen falt i februar, men holder seg fortsatt høy.
Dollaren svinger noe gjennom året.
Dollaren svinger noe gjennom året.
Oljeprisen i norske kroner har falt i februar, men den ligger fortsatt skyhøyt over forutsetningen i statsbudsjettet (den røde linjen). Det sikrer staten en stor ekstrainntekt.
Oljeprisen i norske kroner har falt i februar, men den ligger fortsatt skyhøyt over forutsetningen i statsbudsjettet (den røde linjen). Det sikrer staten en stor ekstrainntekt.