- En form for hvitvasking av et brutalt regime

Publisert

ONS er over for denne gang, men debatten rundt valg av sponsorer lever fortsatt i beste velgående. Det strides om hvorvidt Saudi Aramco, verdens største oljeselskap og hovedsponsor av ONS 2018, fortjente det bredeste og beste av eksponering under Norges største oljemesse. En form for hvitvasking av et brutalt regime, mener seniorrådgiver i Amnesty.

- Det sentrale problemet ved å gi Saudi Aramco tittelen som hovedsponsor, er at selskapet genererer ubegrensede ressurser til et regime som praktiserer systematisk undertrykkelse av sine borgere, påpeker Ina Tin.

Hun er seniorrådgiver i Amnesty International, og har Saudi-Arabia som spesialfelt.

Mener sponsorrollen kan bidra til å hvitvaske regimets praksis

Saudi Aramco (Aramco) er verdens største oljeselskap målt i omsetning og produksjonskapasitet. Det eies av den saudiske kongefamilien, via selskapet Politics of Saudi Arabia. Det var E24 som i forrige uke reiste spørsmål om hvorvidt sponsoravtalen med selskapet gjør ONS til «nyttige idioter for Saudi-Arabias regime».

ONS har i løpet av sine 44 virkeår, etablert seg som en sentral møteplass for tungvekterne i den internasjonale energibransjen. Som norsk oljemesse med denne typen internasjonal status, innehar man også ansvar for å være kritisk i valget av aktører man velger å fronte i «beste sendetid», mener Tin.

- Aramco generer ressurser som direkte styrker det saudiske regimets posisjon og innflytelse i verden. Vi vet at dødsstraff og kvinneundertrykkelse er utbredt i Saudi-Arabia, samtidig som religions-, og ytringsfriheten i landet er ikke-eksisterende. Praksisen står i sterk kontrast til de menneskerettslige verdier vi i Norge liker å stille oss bak, og det er naturlig å vurdere om et slikt regime kanskje burde ha en mindre fremtredende rolle ved ONS.

-Vi ser at oljefondet har investeringer i Saudi-Arabia, og at Norge som land har diplomatiske forbindelser med regimet. Hvorfor skal en oljemesse kjøre en tøffere linje enn den norske stat?

-Godt spørsmål. Først og fremst er en diplomatisk dialog vidt forskjellig fra en sponsoravtale ved et arrangement som ONS. Jeg sier ikke at man skal boikotte Saudi-Arabia, eller kutte diplomatiske bånd til landet. Jeg mener likevel det er problematisk at ONS aktivt knytter seg tett opp Aramco, og slik indirekte «låner bort» messens legitimitet til et land som bryter menneskerettslige prinsipper som vi i Norge ønsker å identifisere oss med. Det blir en form for hvitvasking av et brutalt regime.

Etter oljekrisen i 2014, fremmet Saudi-Arabia mål om å gjøre landets økonomi mer robust - og mindre oljeavhengig. Metoden beskrives nærmere i planen «Visjon 2030», som blant annet tar sikte på økt privatisering av landets sentrale, statlige industrier i løpet av de neste 12 år.

- Selvsagt ønsker Aramco å bygge nettverk gjennom ONS, og motivasjonen for å stille som sponsor er nok flerdelt. Saudi-Arabia vil styre økonomien sin i en ny retning, så det er interessant for dem å hente inn flere investorer. Problemet er at sponsoravtalen også benyttes til å fremstille den politiske utviklingen i Saudi-Arabia som progressiv og positiv, mens mange tegn tyder på at regimet den siste tiden har oppskalert sin innsats for å kneble kritiske røster, sier Tin.

Mener fakta forvris i saudiske PR-kampanjer

Mohammad bin Salman overtok i fjor tittelen som kronprins i Saudi-Arabia, etter en maktkamp med sitt søskenbarn Muhammad bin Nayef. Han har i løpet av sitt første virkeår rukket å konsolidere makten i landet i så stor grad, at han nå omtales av lokale medier som «Mr. Everything».

Saudi-regimet har de siste dager havnet på sentral spalteplass hos de store mediehusene, for sitt forsøk på å dømme den kvinnelige menneskerettsforkjemperen, Israa al-Ghomgham, til døden. () Dette er første gang en kvinne blir begjært henrettet for aktivist-arbeid i Saudi-Arabia, men Tin bemerker at forfølgelsen av kritiske røster er en økende trend i landet.

- Undertrykkelsen av landets borgere øker, parallelt med at den nye og fremadstormende kronsprinsen, Mohammad bin Salman, ynder å fremstille seg selv som en reformator. Et voksende antall saudiske kvinner straffes som terrorister om de ytrer seg kritisk til regimet, eller engasjerer seg i menneskerettsspørsmål.

Hun forteller at så godt som alle kjente, samfunnskritiske røster fra Saudi-Arabia på kort tid har havnet bak lås og slå.

- Samtidig har kronprinsen investert i en omfattende PR-kampanje, hvor han fronter seg selv som nytenkende og progressiv forkjemper for «et nytt Saudi-Arabia», langs store reklameplakater i landene han besøker i diplomatisk sammenheng. Det er risikabelt at ONS lar seg assosiere med et slikt «offisielt narrativ», og dermed bidrar til å vri fokus bort fra de menneskerettskrenkelser som pågår «i kulissene», forteller Tin.

- Kan ONS, som redaktør i E24 skrev i en kommentar tidligere i uka, betegnes som «nyttige idioter for det saudiske regimet»?

- Ja, det mener jeg definitivt. Vi skal være pinlig klar over hva det innebærer å plassere denne typen aktør i en posisjon som hovedsponsor. Det er naturlig at Aramco deltar på Norges største oljemesse - men er det virkelig problemfritt at selskapet er hovedsponsor av ONS, et arrangement som på mange måter skal reflektere det Norge vil stå for?

Fjerde - og siste gang som sponsor?

Dette er fjerde gang Aramco stiller som hovedsponsor ved ONS, et samarbeid som ifølge E24 ble initiert av det statseide oljeselskapet. Tin mener tiden er inne for å vurdere om denne gangen muligens bør bli den siste.

- Jeg vil invitere styret i ONS til å revurdere om det er riktig å opprettholde sponsoravtalen med Saudi Aramco, og forestille seg hvilke konsekvenser det kan få for messens omdømme. Deretter kan man kanskje se på mulighetene for å nedskalere samarbeidet, og lete etter andre alternativer?

--

Intervjuet med Ina Tin ble publisert live på Facebook. Her kan du se hele intervjuet.

Les også intervju med ONS: – Det er naturlig at Saudi Aramco er tilstede på ONS ettersom de er en stor aktør i bransjen, sier arrangøren