En digital dugnadsånd med strømdeling kan redusere milliardutbygginger i strømnettet

Publisert

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at landets strømnett må forsterkes for 140 milliarder kroner innen 2025.

Samtidig kan gigantutbyggingen krympes dersom folk er villige til å være fleksible og spre strømforbruket sitt mer over døgnet, kan gigantutbyggingen krympes.

I følge SINTEF kan dette dempe kommende økninger i nettleien.

enerWE deltok på Norges Energidager og tok en prat med Hanne Sæle som er forsker i SINTEF Energi.

- Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av strømkundene er villig til å dele på strømmen hvis det gjør at andre i nettet kan få strømmen tilbake etter et avbrudd. I tillegg er 6 av 10 interessert i at man kan fjernstyre forbruk, gitt at man for eksempel kopler ut varmtvannstanken.

Så Hanne Sæle ser store muligheter, både for manuell styring og fjernstyring. Hun tror folk er innstilt på en dugnadsånd med tanke på å dele på strømmen.

Vi spør henne om hvor fort vi vil kunne se en atferdsendring hos forbrukerne.

- Mye av teknologien er tilgjengelig allerede, og den smarte måleren kommer den 1. januar. Det kommer fort når man får informasjon om strømforbruket sitt, tariffer og strømpris på timebasis. Da kan kunden se nytten av å styre forbruket og endre hvordan de bruker strøm.