Oslo  20180117.Klima-og miljøminister Ola Elvestuen på kontoret første dag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20180117.Klima-og miljøminister Ola Elvestuen på kontoret første dag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Elvestuen på jakt etter lovlige biodrivstofftiltak

Publisert

For å unngå biodrivstoff basert på palmeolje leter nå klimaminister Ola Elvestuen (V) etter nasjonale tiltak som ikke strider mot EUs regelverk på området.

Fremtidige mål for bruk av biodrivstoff vil bli svært ødeleggende for regnskogene, med mindre man unngår å fylle palmeolje på tanken, viste en rapport fra Regnskogfondet tirsdag.

SVs Lars Haltbrekken er ikke i tvil om at bruk av palmeolje for å produsere biodrivstoff ødelegger regnskogen og øker utslippene av klimagasser.

– Det er på høy tid at regjeringen setter i verk tiltak for å stanse bruken av palmeolje i biodrivstoff som omsettes i Norge, slik Stortinget har bedt om, sier han til NTB.

– Vi kommer til å be regjeringen redegjøre for når det kommer et forbud mot bruk av palmeoljebasert biodrivstoff i offentlige anbud.

Han stiller nå Elvestuen et skriftlig spørsmål i Stortinget om når denne forskriften kommer på plass.

– Ingen garanti

Den norske satsingen er omstridt, fordi økt innblanding av biodrivstoff i veitransporten har ført til økt bruk av palmeolje – og dermed trolig et negativt klimaregnskap globalt.

Kritikken til tross: Regjeringen vil i sin ferske plattform øke andelen biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent innen 2030. Dagens krav er 20 prosent biodrivstoff innen 2020.

– Per i dag kan vi ikke garantere at økt innblanding av biodrivstoff ikke innebærer bruk av palmeolje. Vårt regelverk på dette området er basert på EUs bærekraftskriterier som gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, sier statsråd Elvestuen til NTB.

39 prosent av biodrivstoffet som ble omsatt i Norge i 2016, var basert på palmeolje eller biprodukt fra palmeoljeproduksjon.

Ser på tiltak

Elvestuen jobber nå med å finne ut om det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn det som følger av EØS-avtalens krav til bærekraftig biodrivstoff.

– Rapporten vil foreligge om ikke lang tid. Som en del av oppfølgingen av dette vil regjeringen se på tiltak som kan redusere omsetning av palmeolje til biodrivstoff i Norge, sier han.

Venstre-nestlederen viser til at den blågrønne regjeringen jobber aktivt for å skjerpe bærekraftskriteriene og øke bruken av såkalt avansert biodrivstoff, produsert av rester, avfall og skogsmateriale.

– Dermed reduseres andelen konvensjonelt bærekraftig biodrivstoff som kan være produsert fra palmeolje. Det er også dobbelttelling av avansert biodrivstoff innenfor omsetningskravet. Det betyr at 1 liter teller som 2 liter ved oppfyllelse av omsetningskravet.

Dreie avgift

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet viser til at Stortinget allerede har vedtatt at regjeringen må se på avgiftene for biodrivstoff.

– Nå som Venstre er kommet inn i regjeringen, håper vi på fortgang i dette arbeidet. Det mest effektive tiltaket vil være å sikre at palmeoljebasert drivstoff ilegges en avgift på linje med fossilt drivstoff, og ikke unntas avgift, slik situasjonen er i dag, sier han til NTB.

Regnskogfondets vurdering er at dette ikke vil være i strid med EUs regelverk.

Hvis det ikke settes inn tiltak for å unngå bruk av palmeolje i biodrivstoff, vil de globale målene for framtidig bruk av biodrivstoff mer enn seksdoble etterspørselen etter det omstridte råstoffet. Det vil føre til katastrofal ødeleggelse av regnskogene, ifølge Regnskogfondets rapport.

(©NTB)