Foreslår å avvikle elsertifikatene tidligere enn planlagt

Sverige foreslår avslutningen i 2035, istedenfor i 2045.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver på regjeringen.no at Infrastrukturdepartementet i Sverige har sendt på høring et forslag om endringer i den svenske elsertifikatloven.

Der foreslås det blant annet at elsertifikatsystemet avsluttes i 2035, og at det ikke skal tildeles elsertifikater for produksjon av fornybar elektrisitet i anlegg som er satt i drift etter 31. desember 2021.

I 2017 ble det gjennomført en endring i avtalen mellom Norge og Sverige om det felles elsertifikatmarkedet for å legge til rette for at Sverige kunne øke sitt nasjonale ambisjonsnivå til å finansiere 18 TWh ny fornybar elektrisitet innen 2030 innenfor rammen av elsertifikatmarkedet.

Elsertifikatmarkedet ble samtidig forlenget til 2045. Målet for 2030 ligger an til å nås innen utløpet av 2021, ifølge rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat og den svenske Energimyndigheten.

Det er bakgrunnen for at det svenske Infrastrukturdepartementet foreslår å avslutte systemet tidligere.

Avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater må endres dersom det svenske lovforslaget skal kunne gjennomføres, og dette krever enighet mellom landene. Olje- og energidepartementet fører derfor samtaler med Infrastrukturdepartementet om en eventuell avtaleendring.