Turbun 6 i Marker vindpark
Turbun 6 i Marker vindpark

Elsertifikatsystemet: 19,1 TWh ny strømproduksjon i Sverige og 7,7 TWh i Norge i 2018

Publisert

Fredag i forrige uke la NVE sin kvartalsrapport for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Der kommer det frem at det innen utgangen av 2018 ble satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 26,8 TWh. Av dette er 19,1 TWh bygget i Sverige og 7,7 TWh bygget i Norge.

Av dette utgjorde vannkraft 4,6 TWh i Norge og 0,9 TWh i Sverige, mens vindkraft utgjorde 3,1 TWh i Norge og 13,9 TWh i Sverige

I løpet av fjerde kvartal 2018 er det godkjent og satt i drift 1,2 TWh i Norge og 2,4 TWh i Sverige. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 21,7 TWh under bygging per 1. januar 2019, hvorav 12,6 TWh i Sverige og 9,2 TWh i Norge. Utover dette er 4,5 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. januar 2019.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land.

Som følge av rapporteringsfeil i Norge inneholder rapporten kun beregningsrelevant forbruksmengde for Sverige. NVE har oppdaget det de beskriver som vesentlig overrapportering hos elsertifikatpliktige kraftleverandører i Norge, og må derfor vente med å publisere de korrekte tallene for fjerde kvartal i fjor. Tallene for de tre første kvartalene skal være korrekte.

Her kan du laste ned og lese rapporten.