NVE skal gi oppdatert status for vann- og vindkraftutbygging hver måned

- Produksjonsanlegg i Sverige og Norge som settes i drift etter 31. desember 2021 kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at de har fått i oppdrag å utarbeide månedlige statusrapporter for hvordan det går med utbyggingen av anlegg som skal produsere strøm fra fornybare energikilder. Det skjer i forbindelse med endringsavtalen om elsertifkatsystemet som ble inngått med Sverige fredag 18. september.

I praksis er det små og store vannkraftverk, samt vindkraftparker, som nyter godt av elsertifikatordningen.

Den hyppige statusoppdateringen gjelder fra oktober i år til og med mars neste år.

Avtalen må ses i sammenheng med at norske og svenske anlegg som settes i drift etter 31. desember 2021 ikke kvalifiserer for elsertifikater.

- Anlegg må være godkjent i det enkelte land før elsertifikater kan tildeles til innehaveren. Produksjonsanlegg i Sverige og Norge som settes i drift etter 31. desember 2021 (stoppdato) kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater. Anlegg som settes i drift i Sverige før stoppdatoen, og som kvalifiserer for rett til elsertifikater, skal kunne godkjennes fram til og med 2035, heter det i avtalen.

Her kan du laste ned og lese endringsavtalen for elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige.

Powered by Labrador CMS