Nå gjenstår bare 3,2 TWh på elsertifikatordningen

Målet er totalt 46,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige.

Publisert

NVE og den svenske Energimyndigheten har lagt frem rapportene for november måned.

Der viser tallene at det så langt er godkjent 28,3 TWh med ny fornybar kraft i Sverige og 14,9 TWh i Norge. Det betyr at det til sammen er satt opp 43,2 TWh med ny fornybar energi gjennom elsertifikatordningen siden den ble etablert i 2012.

Målet er totalt 46,4 TWh med ny fornybar energi, og dermed gjenstår det bare 3,2 TWh før målet er nådd.

Elsertifikatordningen finansieres over strømregningen ved at strømselskapene er pålagt å kjøpe inn elsertifikater fra produsenter av ny fornybar energi. Det kan være både vindkraft og vannkraft, men det er bygd ut mest vindkraft.

Prisen på elsertifikater har falt kraftig, og nå utgjør det veldig lite.

Den norske elsertifikatrapporten kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS