Elsertifikatene har bidratt til årlig produksjon av 45,0 TWh

I Norge har 10,4 TWh av elsertifikatene gått til vindkraft mens 6,1 TWh har gått til utbygging av vannkraft.

Publisert

I NVE's kvartalsrapport for elsertifikatssystemet kommer det frem at det ved utgangen av fjoråret var satt i drift kraftproduksjon med en total normalårsproduksjon på 45,0 TWh. Av det er 28,5 TWh bygget i Sverige og 16,6 TWh i Norge.

Målet var opprinnelig 28,4 TWh innen utgangen av 2020. I tillegg satt Sverige mål om ytterligere 18 TWh innen 2030.

Fortsatt er det 15,1 TWh som er under utbygging ved utgangen av fjoråret. 9,4 TWh av dette er i Sverige, mens 5,8 TWh bygges i Norge.

Prisene for elsertifikater har falt kraftig, og per 20. desember i fjor lå de på mellom 1,80 og 2,80 kr/MWh. Elsertifikatene er lovpålagte, og strømselskapene må kjøpe de som og legge de inn som en del av påslaget mellom innkjøpsprisen sin og det de tar i påslag for strømmen de selger.

I Norge har 10,4 TWh av elsertifikatene gått til vindkraft mens 6,1 TWh har gått til utbygging av vannkraft.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikatutbyggingen her.

Powered by Labrador CMS