Dette er den nederste delen av tårnet i vindturbinen.
Dette er den nederste delen av tårnet i vindturbinen.

9,5 TWh med ny fornybar kraft i Norge

Over halvparten av de norske elsertifikatene gikk til vannkraft.

Publisert

NVE skriver i en kvartalsoppdatering at det ved utgangen av tredje kvartaler satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 31,2 TWh i Norden.

Av dette er 21,6 TWh bygget i Sverige og 9,5 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.

I Norge står vannkraft for 5,1 TWh, mens vindkraft står for 4,4 TWh. I tillegg utgjør solenergi marginale 11 GWh.

I Sverige gikk 6,2 TWh til vindkraft, 1,1 TWh til vannkraft og 4,3 TWh til bio og 0,3 TWh til solenergi.

Totalt er 22,5 TWh under bygging per oktober 2019, hvorav 13 TWh i Sverige og 9,6 TWh i Norge. Utover dette er 3,7 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per oktober 2019.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet.

Her kan du laste ned og lese NVE's kvartalsrapport om elsertifikater.

Powered by Labrador CMS