Dette kostet elsertifikatene som subsidierte ny vind- og vannkraft

Strømkundene har betalt alt fra 81 øre til 94 kroner i måneden for å støtte utbygging av mer fornybar energi.

Publisert Sist oppdatert

Elsertifikatordningen er en lovpålagt ordning som pålegger strømkundene å være med på å subsidiere utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige.

Pengene har gått til både vindkraft og vannkraft, men mye av oppmerksomheten har utvilsomt vært rettet mot vindkraften. For de som er negative til vindkraften er det frustrerende å vite at de er med på å finansiere utbyggingen over strømregningen. Samtidig er det vanskelig å få et overblikk over hvor mye penger det egentlig er snakk om.

For å finne ut av det har enerWE sett på de historiske prisene for elsertifikater, og regnet på hvor mye dette har utgjort per måned for strømkunder med et årlig strømforbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh i året.

Det har vi gjort etter å ha latt oss inspirere av våre kolleger i Europower, som har regnet seg frem til elsertifikatene med utgangspunkt i de siste spotprisene kun utgjør 17 kroner i året for en strømkunde med gjennomsnittlig strømforbruk.

Gjennomgangen vår viser at prisene for elsertifikater er på et historisk lavt nivå. Vi forholder oss til de ferdigstilte månedene, og i oktober lå kostnaden på marginale 0,1 øre/kWh, og det betyr at elsertifikatene knapt er merkbare på strømregningen.

I en gjennomgang fra januar 2013 og frem til i dag, ser vi at kostnaden per kilowattime svinger veldig mye fra måned til måned.

Animert_Elsertifikater.gif

Det kommer også frem at elsertifikatene var på sitt høyeste i august 2018. Da lå kostnaden på 3,8 øre/kWh. Det tilsvarte en kostnad på henholdsvis 31,63, 63,26 og 94,89 kroner den måneden.

I snitt for perioden fra januar 2013 til oktober 2020 lå kostnaden for elsertifikater på dette nivået hver måned:

  • Forbruk: 10.000 kWh (10 MWh): 10,01 kr
  • Forbruk: 20.000 kWh (20 MWh): 20,01 kr
  • Forbruk: 30.000 kWh (30 MWh): 30,01 kr

Det tilsvarer en årlig snittkostnad på 120, 240 og 36 kroner. Se tabellen nederst i artikkelen for en oversikt fra måned til måned.

Så må det presiseres at disse utregningene tar utgangspunkt i gjennomsnittstall. De faktiske kostnadene kan variere noe avhengig av når strømselskapene inngikk sine kjøpsavtaler, samt hvor store kostnader de har hatt knyttet til kjøp og administrasjon av elsertifikatordningen. De gir likevel en god pekepinn på hvilket nivå kostnadene ligger for den enkelte strømkunde.

Månedlig oversikt over strømkundenes kostnader knyttet til elsertifikatordningen

År Måned øre/kWh 10 MWh 20 MWh 30 MWh
2013januar1,00kr 8,36kr 16,71kr 25,07
2013februar0,96kr 7,98kr 15,96kr 23,94
2013mars1,01kr 8,40kr 16,80kr 25,21
2013april0,84kr 7,04kr 14,08kr 21,12
2013mai0,70kr 5,84kr 11,67kr 17,51
2013juni0,79kr 6,59kr 13,17kr 19,76
2013juli0,79kr 6,58kr 13,16kr 19,74
2013august0,86kr 7,15kr 14,30kr 21,45
2013september0,92kr 7,65kr 15,31kr 22,96
2013oktober0,86kr 7,20kr 14,40kr 21,61
2013november0,84kr 7,02kr 14,04kr 21,05
2013desember0,79kr 6,55kr 13,10kr 19,66
2014januar1,12kr 9,34kr 18,68kr 28,03
2014februar1,29kr 10,78kr 21,56kr 32,33
2014mars1,12kr 9,35kr 18,71kr 28,06
2014april1,08kr 8,98kr 17,97kr 26,95
2014mai1,11kr 9,24kr 18,48kr 27,72
2014juni1,09kr 9,05kr 18,09kr 27,14
2014juli1,11kr 9,25kr 18,49kr 27,74
2014august1,13kr 9,40kr 18,80kr 28,20
2014september1,14kr 9,47kr 18,93kr 28,40
2014oktober1,11kr 9,22kr 18,43kr 27,65
2014november1,13kr 9,41kr 18,81kr 28,22
2014desember1,11kr 9,22kr 18,44kr 27,66
2015januar1,36kr 11,34kr 22,68kr 34,01
2015februar1,11kr 9,22kr 18,45kr 27,67
2015mars1,14kr 9,46kr 18,92kr 28,39
2015april1,20kr 10,03kr 20,05kr 30,08
2015mai1,18kr 9,81kr 19,62kr 29,44
2015juni1,16kr 9,69kr 19,39kr 29,08
2015juli1,17kr 9,77kr 19,55kr 29,32
2015august1,28kr 10,68kr 21,37kr 32,05
2015september1,48kr 12,35kr 24,71kr 37,06
2015oktober1,47kr 12,24kr 24,48kr 36,73
2015november1,36kr 11,37kr 22,74kr 34,11
2015desember1,49kr 12,38kr 24,76kr 37,15
2016januar1,92kr 15,98kr 31,96kr 47,95
2016februar1,67kr 13,91kr 27,81kr 41,72
2016mars1,72kr 14,29kr 28,59kr 42,88
2016april1,69kr 14,06kr 28,13kr 42,19
2016mai1,65kr 13,71kr 27,42kr 41,14
2016juni1,49kr 12,39kr 24,78kr 37,17
2016juli1,44kr 11,96kr 23,93kr 35,89
2016august1,66kr 13,85kr 27,70kr 41,55
2016september1,61kr 13,44kr 26,89kr 40,33
2016oktober1,58kr 13,20kr 26,39kr 39,59
2016november1,48kr 12,34kr 24,68kr 37,03
2016desember1,28kr 10,65kr 21,29kr 31,94
2017januar0,89kr 7,45kr 14,91kr 22,36
2017februar0,90kr 7,47kr 14,94kr 22,42
2017mars0,93kr 7,73kr 15,47kr 23,20
2017april1,03kr 8,54kr 17,09kr 25,63
2017mai0,81kr 6,75kr 13,50kr 20,24
2017juni0,70kr 5,84kr 11,67kr 17,51
2017juli0,83kr 6,88kr 13,76kr 20,64
2017august0,78kr 6,52kr 13,04kr 19,56
2017september0,83kr 6,93kr 13,85kr 20,78
2017oktober0,98kr 8,15kr 16,29kr 24,44
2017november0,88kr 7,30kr 14,59kr 21,89
2017desember0,84kr 7,01kr 14,02kr 21,03
2018januar1,22kr 10,14kr 20,29kr 30,43
2018februar1,49kr 12,41kr 24,82kr 37,22
2018mars1,40kr 11,67kr 23,33kr 35,00
2018april2,06kr 17,15kr 34,30kr 51,45
2018mai2,49kr 20,74kr 41,49kr 62,23
2018juni2,14kr 17,86kr 35,73kr 53,59
2018juli2,78kr 23,14kr 46,29kr 69,43
2018august3,80kr 31,63kr 63,26kr 94,89
2018september3,28kr 27,37kr 54,74kr 82,11
2018oktober2,10kr 17,46kr 34,92kr 52,38
2018november2,44kr 20,33kr 40,67kr 61,00
2018desember2,38kr 19,81kr 39,63kr 59,44
2019januar3,02kr 25,20kr 50,40kr 75,60
2019februar2,14kr 17,86kr 35,71kr 53,57
2019mars1,31kr 10,95kr 21,89kr 32,84
2019april0,82kr 6,80kr 13,61kr 20,41
2019mai0,67kr 5,58kr 11,16kr 16,74
2019juni0,74kr 6,14kr 12,28kr 18,43
2019juli1,00kr 8,34kr 16,68kr 25,02
2019august0,97kr 8,08kr 16,15kr 24,23
2019september0,81kr 6,74kr 13,48kr 20,22
2019oktober0,88kr 7,34kr 14,68kr 22,02
2019november0,97kr 8,12kr 16,23kr 24,35
2019desember0,78kr 6,49kr 12,98kr 19,47
2020januar0,33kr 2,77kr 5,55kr 8,32
2020februar0,29kr 2,38kr 4,76kr 7,13
2020mars0,32kr 2,65kr 5,31kr 7,96
2020april0,29kr 2,42kr 4,85kr 7,27
2020mai0,25kr 2,05kr 4,10kr 6,15
2020juni0,24kr 1,98kr 3,96kr 5,95
2020juli0,23kr 1,95kr 3,91kr 5,86
2020august0,17kr 1,39kr 2,78kr 4,18
2020september0,12kr 1,00kr 2,00kr 3,00
2020oktober0,10kr 0,81kr 1,63kr 2,44

Tabellen viser hvor mye elsertifikatordningen har kostet for hver kilowattime, samt hvor mye det har utgjort i måneden for strømkunder med strømforbruk på henholdsvis 10.000, 20.000 og 30.000 kWh i året.

Powered by Labrador CMS