SAFE-advokat Elisabeth Bjelland
SAFE-advokat Elisabeth Bjelland

Rederiforbundet anker dommen

Publisert

- Kjedelig, men ikke overraskende, sier advokat Bjelland.

Kampen om hvorvidt nattillegget skal på pensjonsgrunnlaget har vart i årevis, og det er nå klart at Norges Rederiforbund anker saken. Norges Rederiforbunds advokat Pål Tangen skriver i en tekstmelding til Sysla at dommen vil bli anket, og meddeler avisen i meldingen at:

Jeg merker meg imidlertid at Gulating velger å overse det faktum at de sentrale tariffpartene i en landsdekkende overenskomst siden 1994 har avtalt at pensjonsgrunnlaget er regulativlønn som ikke inkluderer nattillegget. Ut over det har jeg p.t ingen ytterligere kommentarer.

"Kjedelig nyhet" Safes advokat Elisabeth Bjelland karakteriserte dommen i går som en god beslutning, og sier til enerWE at det er en kjedelig at Rederiforbundet nå forlenger kampen.

Dette er en stor sak med stor betydning for begge parter, og at dommen nå ankes er en kjedelig nyhet på vegne av alle de som nå må vente lenger på en endelig avklaring.

Nattillegg inn i pensjonen Den enstemmige dommmen falt på konklusjonen om at nattillegg for tarifferte riggarbeidere er et fast tillegg, og dermed skal inngå i pensjonsgrunnlaget. I dommen het det:

”I nærværende tilfelle tilfredsstiller nattilleggene de krav som med rimelighet kan stilles til faste tillegg. De fremkommer som en nødvendig følge av en arbeidstidsordning som er basert på at den enkelte skal arbeide nattskift halvparten av tiden, og bare unntaksvis kan be seg fritatt for dette. Det er derfor snakk om et tillegg som ikke kan unntas fra beregningsgrunnlaget i medhold av det avtaleverket de er forankret i.”

Årlig pensjonsgrunnlag for disse 7500 øker dermed med 50 000 kr. "Er ikke overrasket" Advokat Bjelland meddeler enerWE at det ikke er noen overraskelse at denne dommen nå ankes til Høyesterett.

Det er forsåvidt ikke overraskende at dommen nå ankes til Høysterett. Jeg vet at saken har stor betydning for Rederiforbundet og de 18 bedriftene som omfattes av dommen. Pensjonsgrunnlaget til de ansatte øker samtidig som de skal betale tilbake tapt grunnlag fra 2011, fire år tilbake i tid, så sånn sett er jeg ikke overrasket over at de anker.