Alexander Lindboe (f.v.), Elisabeth Bjelland og Roy Alexandersen er fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.
Alexander Lindboe (f.v.), Elisabeth Bjelland og Roy Alexandersen er fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

Knusende seier endrer pensjonen

Publisert

7500 riggarbeidere vant over Norges Rederiforbund.

Fagforbundene SAFE og IndustriEnergi har endelig vunnet frem med krav om at nattillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Saken omfatter 7.500 nåværende og tidligere ansatte i 18 bedrifter, på andre siden av bordet har motparten representert Norges Rederiforbund, det melder SAFE i en pressemelding.

Dette er en grundig og riktig dom, mener advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland. Hun bekrefter til enerWE at det er en lettelse å få medhold etter langvarige runder i retten.

Vi har lagt ned masse arbeid i saken, og har ment hele veien at våre 7500 ansatte som er representert i saken burde ha nattillegget inkludert i pensjonsgrunnlaget. Lagmannsretten bekrefter nå synspunktet vårt.

Overkjører Stavanger Tingrett

Industri Energi og SAFE anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer, men vant ikke fram da saken ble behandlet i Stavanger tingrett våren 2014.

Forbundene anket, og viste til at nattarbeid framgår som en fast del av den ansattes arbeidsplan, og at nattillegget derfor ikke kan regnes som et varierende tillegg, slik Norges Rederiforbund hevdet. I dag kom meldingen om at Gulating Lagmannsrett overkjører Stavanger Tingrett og de to LO-forbundene kunne endelig juble for medhold.

Nattillegg er fast lønnspost

En enstemmig dom fra Gulating lagmannsrett slår fast at nattillegget for tarifferte riggarbeidere er å betrakte som et fast tillegg, og dermed skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

”I nærværende tilfelle tilfredsstiller nattilleggene de krav som med rimelighet kan stilles til faste tillegg. De fremkommer som en nødvendig følge av en arbeidstidsordning som er basert på at den enkelte skal arbeide nattskift halvparten av tiden, og bare unntaksvis kan be seg fritatt for dette. Det er derfor snakk om et tillegg som ikke kan unntas fra beregningsgrunnlaget i medhold av det avtaleverket de er forankret i.”

Advokat Elisabeth Bjelland meddeler enerWE at dommen fra lagmannsretten er en god beslutning.

Jeg mener dette er en grundig og riktig dom. I all hovedsak har Norges Rederiforbund hevdet at nattillegget har en rekke mindre variasjoner, og derfor kan regnes som et tilfeldig og varierende tillegg. Dette har vi hele veien vært uenig i, vi mener nattillegg er et fast lønnselement for ansatte som arbeider fast rotasjon på offshore installasjoner.

Tror du dommen kan få konsekvenser for lignende saker?

Ja, lagmannsretten knesetter her viktige prinsipper som kan få betydning for saker av denne typen i fremtiden. For det første klargjør dommen hva som skal til for å definere et fast lønnstillegg, og for det andre fastslår dommen at private personer, som er begunstiget i en pensjonsavtale, kan gå til sak og avklare hva som skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget.

50 000 mer i året

7500 riggarbeidere gleder seg nå lagmannsrettens konklusjon, og forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi understreker at økningen i pensjonsgrunnlaget er av betydelig art.

Dommen betyr at medlemmene som jobber annen hver uke natt/dag, vil få et pensjonsgrunnlag som per år er 50.000 kroner høyere enn i dag.

*Det har ikke lyktes enerWE å kontakte advokat i Norges Rederiforbund, Pål Tangen.