98 nettselskaper får tvangsmulkt

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de har vedtatt å ilegge tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. Det gjelder mange.

Totalt må hele 98 nettselskaper rette opp avvik snarest hvis det ikke skal bli forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.

- Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Det må sies å være oppsiktsvekkende at hele 98 nettselskaper ikke er i rute, da det er et overveldende flertall av alle nettselskapene i Norge.

Det finnes flere tall som angir det til å være henholdsvis 130 eller 152 nettselskaper i Norge, men ser man på datagrunnlaget til NVE så oppgis det å være 114 nettselskaper totalt. Når 98 av 114 nettselskaper ikke er i rute, er det tydelig at Elhub-prosjektet sliter med å få meg seg bransjen på dette.

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15.000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober 2018 dersom avvikene ikke blir rettet.

Elhub skal settes i drift 18. februar 2019. Løsningen, som utvikles av Statnett, skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

- Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå legger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker.

Alle selskap som ikke innfridde kravene inne fristen 1. september 2018 fikk pålegg om retting innen 13. september 2018, og nettselskapene mottok i tillegg varsel om tvangsmulkt. Av de som mottok varsel om tvangsmulkt, har nå 98 nettselskap fått vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkten er på kr 15.000 per virkedag for store selskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 10.000 per virkedag, mens små nettselskap med under 10.000 målepunkt må betale kr 5.000 per virkedag. Selskap med bare små avvik på datakvalitet er ilagt lavere tvangsmulkter.

Innen 1. september 2018 skulle nettselskap og kraftleverandører ha lastet opp migreringsfiler til Elhub med data som tilfredsstilte spesifiserte kvalitetskrav. Selskapene skulle også ha gjennomført aktørgodkjenning i Elhub som innebærer at hvert selskap tester at deres systemer kan kommunisere og gjennomføre forretningsprosesser i Elhub.

Det var også krav til nettselskapene om komplett rapportering av alle målepunkt. Dette er viktig informasjon som må være korrekt i Elhub. Spesielt er målepunktene knyttet til produksjon og utveksling kritisk for Elhub siden de utgjør grunnlaget for profil- og balanseavregning i kraftmarkedet.

Her er listen med nettselskapene som har fått tvangsmulkt fordi de ikke oppfylte kravene:

 • Agder Energi Nett AS
 • Aurland Energiverk AS
 • Austevoll Kraftlag SA
 • Bane NOR
 • Bindal Kraftlag SA
 • BKK Nett AS
 • Dalane Nett AS
 • Drangedal everk KF
 • Eidsiva Nett AS
 • Elkem AS
 • Eneas Energy AS
 • Etne Elektrisitetslag
 • Finnfjord AS
 • FITJAR KRAFTLAG SA
 • Fjelberg Kraftlag SA
 • Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS
 • Forsand Elverk
 • FOSEN NETT AS
 • Fusa Kraftlag SA
 • Glitre Energi Nett AS
 • Gudbrandsdal Energi Nett AS
 • Hafslund Nett AS
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Hardanger Energi AS
 • Haugaland Kraft Nett AS
 • Helgeland Kraft Nett AS
 • Hurum Nett AS
 • Hydro Aluminium AS
 • Høland og Setskog Elverk
 • Hålogaland Kraft Nett AS
 • Jæren Everk KF i Hå
 • Kragerø Energi AS
 • Krødsherad Everk KF
 • Kvam Kraftverk AS
 • Kvinnherad Energi AS
 • Kvænangen Kraftverk AS
 • Luostejok Kraftlag
 • Lyse Elnett AS
 • Meløy Energi AS
 • Midtkraft Nett AS
 • Midt-Telemark Energi AS
 • Modalen Kraftlag SA
 • MØRENETT AS
 • Nesset Kraft AS
 • Nordkraft Nett AS
 • Nordkyn Kraftlag SA
 • Nordlandsnett AS
 • Nordmøre Energiverk AS
 • Nord-Salten Kraft AS
 • Nord-Østerdal Kraftlag
 • Nore Energi AS
 • Norgesnett AS
 • Norske Skog Skogn AS
 • Notodden Energi Nett AS
 • NTE Nett AS
 • Odda Energi AS
 • Oppdal Everk AS
 • Orkdal Energinett AS
 • Otra Kraft DA
 • Rakkestad Energi AS
 • Rauland Kraftforsyningslag sa
 • Rauma Energi AS
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Ringeriks-Kraft Nett AS
 • Rollag Everk Nett SA
 • Røros E-verk Nett AS
 • SFE Nett AS
 • Sira Kvina kraftselskap
 • Skagerak Kraft AS
 • Skagerak Nett AS
 • Sodvin Nett AS
 • Sognekraft AS
 • Stange Energi Nett AS
 • Statnett SF
 • Stranda Energi AS
 • Stryn Energi AS
 • Suldal Elverk KF
 • Sunndal Energi KF
 • Sunnfjord Energi AS
 • Svorka Energi AS
 • Sykkylven Energi AS
 • Sør Aurdal Energi AS
 • Sør-Norge Aluminium AS
 • Tinfos AS
 • Tinn Energi as
 • Troms Kraft Nett AS
 • Trøgstad Elverk AS
 • Trønderenergi Nett AS
 • Tysnes Kraftlag AS
 • Uvdal Kraftforsyning SA
 • Vang Energiverk
 • Varanger KraftNett AS
 • Vesterålskraft Nett AS
 • Vest-Telemark Kraftlag AS
 • VOKKS Nett AS
 • Voss Energi Nett AS
 • Ymber AS
 • Årdal Energi KF