Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

87 nettselskaper får dagbøter av NVE

Må betale for hver dag de ikke klarer å rapportere slik de skal til Elhub.

Elhub ble lansert i februar, og det ble feiret med en lansering i Statnetts lokaler. Der ble prosjektet presentert som en stor suksess, selv om det ble noen utsettelser underveis.

I forkant av lanseringen var NVE ute og truet mange nettselskaper med tvangsmulkt hvis de ikke klarte å rapportere inn til Elhub i tide, men de lot det ligge i påvente av lanseringen.

Nå forteller imidlertid NVE på sin hjemmeside at de har vedtatt tvangsmulkt for hele 87 nettselskaper som fortsatt sliter med å etterleve kravene til daglig rapportering. Hvis de ikke greier det i perioden mellom 26. april og 31. mai så må de betale mellom 1.000 og 5.000 kroner dagen i tvangsmulkt.

- Nettselskapene viser at de kan etterleve kravene på enkelte dager, men foreløpig er det fortsatt mange som ikke etterlever kravene stabilt. Datakvaliteten i den daglige rapporteringen av måledata fra nettselskapene må bli stabilt bedre for at samfunnet skal få nytte av digitaliseringen som skal komme med AMS og Elhub, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Tvangsmulkten er på kr 5 000 per kalenderdag for nettselskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 3 000 per kalenderdag, mens nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 1 000 per kalenderdag.

NVE skriver atmange av nettselskapene sliter med å etterleve krav om målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt. NVE har derfor prioritert en streng oppfølging av kravet om rapportering av målte timeverdier for produksjon og utveksling siden disse måleverdiene er kritiske for gjennomføring av balanseavregning.

Totalt er det 124 nettselskaper. Det betyr at hele 70 prosent av de sliter med å ha en stabil dataleveranse til Elhub.