Hver femte husholdning byttet strømselskap i 2019

- Norge har i dag en relativt høy andel leverandørskifter sammenlignet med andre land i Europa.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at tall fra Elhub viser at det ble foretatt 639.800 skifter av strømselskap i fjor.

Av dette var det husholdningene som var mest ivrige. De sto for 587.400 leverandørskifter, og det utgjør 21 prosent av kundene.

Næringslivskundene byttet imidlertid også mye, og 14 prosent av de byttet strømselskap i løpet av 2019.

Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet

Kjetil Lund

- Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet. Norge har i dag en relativt høy andel leverandørskifter sammenlignet med andre land i Europa. Dette har sammenheng med at Norge var tidlig ute med å åpne opp for at sluttbrukere fritt kan velge kraftleverandør, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

Han fremhever at Elhub gjør det lettere for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE å følge med på hvordan konkurransen i sluttbrukermarkedet utvikler seg. Dette er første gang NVE kan bruke Elhub-statistikken til dette. Tidligere baserte NVE seg på innrapporteringer fra de største nettselskapene.

Det betyr at statistikken nå er mer nøyaktig enn tidligere, og NVE påpeker at tidligere års tall trolig har vært litt for høye. med å sammenlikne statistikk over antall leverandørskifter i 2018 og 2019.

Kraftbransjen er grovt sett inndelt i tre typer selskaper:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskaper
  • Strømselskaper

Strømselskapene produserer ikke strømmen selv. De kjøper den på kraftbørsen Nord Pool, og selger den videre til strømkundene. De lever således av avansen de får fra det de kjøper strømmen for og det de selger den for, samt fra eventuelle tilleggstjenester og produkter.