Samferdselsminister Jon Georg Dale og administrerende direktør hos EASA, Patrick Ky
Samferdselsminister Jon Georg Dale og administrerende direktør hos EASA, Patrick Ky

Ønsker rask innfasing av elfly i Norge

- Vi har mange flyruter med relativt få passasjerer over kortere strekninger.

Publisert

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at regjeringen vil ha rask innfasing av elfly i Norge.

– Regjeringen ønsker å stimulere til rask innfasing av elfly. En avtale med det europeiske flysikkerhetsbyrået kan bidra til å sette fart på arbeidet med elektrifiseringen av luftfarten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han var på et møte med administrerende direktør hos EASA, Patrick Ky, i forrige uke.

I juni inngikk Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) en avtale om arbeidet med elektrifisering av luftfarten. Norge, med sitt godt utbygde regionalnett, anses som det ideelle området å satse på elfly.

Vi har mange flyruter med relativt få passasjerer over kortere strekninger

Jon Georg Dale

– Norge er et langstrakt land, hvor fly mange steder i praksis er det viktigste kollektivtilbudet. Vi har mange flyruter med relativt få passasjerer over kortere strekninger. Det gjør Norge til det perfekte landet for utprøving av elektrifiserte løsninger. Vi kan bidra til en grønnere luftfart. Det er svært interessant at EASA ønsker å samarbeide med oss om dette, sier Dale.

Samtidig er det en utfordring at Norge er et kaldt land vinterstid, samt at vi har mange høye fjell. Det kan gjøre det utfordrende for batteriløsningene.

Piloter som enerWE har vært i kontakt med beskriver også utfordringer knyttet til at flyverne alltid må ta høyde for at de ikke får landet på en flyplass, og dermed må ha nok drivstoff til å kunne lande på en annen.

Det betyr at selv om avstandene mellom norske flyplasser ofte er korte nok til at batteriene holder lenge nok, så må flyene uansett ha med batterikapasitet til å håndtere 1-2 kansellerte landingsforsøk og likevel nå trygt frem til en alternativ flyplass.