Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

— Elektriske fly kan gi det laveste klimaavtrykket av all regionaltransport

Svensk selskap lager elfly med plass til 19 passasjerer.

Publisert

mNår det snakkes om flytransport i et miljø- og klimaperspektiv går det som regel på hvor mye bedre alt hadde vært hvis vi bare fløy mindre og hvis vi isteden hadde bygd mer jernbane.

Norge er imidlertid et land der folk bor veldig spredt, og der terrenget gjør det dyrt og vanskelig å bygge rette toglinjer, og i og for seg også veier. Vi har derfor et omfattende kortbanenett med mange små flyplasser med korte rullebaner der mindre propellfly transporterer folk fra sted til sted.

Dette gjør nordmenn til et veldig aktivt flyreisende folk, og Norge til et veldig spesielt flymarked.

Onsdag denne uken arrangerte interesseorganisasjonen Energi Norge sin årlige sommerfest samtidig som de presenterte en ny rapport om potensialet som ligger i å eksportere elektrifiseringsteknologi. Denne rapporten er utarbeidet av Menon Economics, og de har kommet frem til at det er et potensiale for å eksportere elektrifiseringsteknologi for hele 210 milliarder kroner i tiden frem til 2040.

På seminaret var blant annet Anders Forslund fra svenske Heart Aerospace tilstede for å fortelle om hvordan elektrifisering av luftfarten kan bidra. Forslund har doktorgrad, og har jobbet med flyproduksjon i en årrekke.

Med Heart Aerospace forsøker han og selskapet å bygge et elektrisk propellfly med plass til 19 passasjerer med fire motorer og en rekkevidde på 400 km for å dekke kortbanenettet i Norden, og etterhvert også i flere andre land.

Det er mange fordeler med et elektrisk fly, og Forslund ramser opp noen av konkurransefortrinnene de tror de skal greie å oppnå med flyet sitt:

  • 75 % lavere drivstoffkostnader
  • 50 % lavere vedlikeholdskostnader
  • 50 % lavere støy
  • Kortere rullebaner

Dette høres unektelig forlokkende ut, og Forslund forteller om gode samtaler med nordiske flyselskaper som BRA, SAS og Widerøe.

- Om dere klarer å bygge disse flyene så er vi interessert i å kjøpe de, sier Forslund at han har fått som tilbakemelding.

Slik ser flyet til Heart Aerospace ut. Det skal ha plass til 19 passasjerer. Foto: Heart Aerospace.
Slik ser flyet til Heart Aerospace ut. Det skal ha plass til 19 passasjerer. Foto: Heart Aerospace.

En av de store utfordringene med elektriske fly er at batterier veier veldig mye mer enn flydrivstoff. Det er imidlertid ikke like kritisk på korte distanser som på lengre ruter. Sånn sett bør det norske kortbanenettet være et perfekt utgangspunkt for elflyene som etterhvert kommer.

Samtidig har Norge, og da spesielt Nord-Norge, der mange av de små bygdene med de korte flystripene befinner seg, en ekstra utfordring i form av kulde og høye fjell. Begge deler blir en prøvelse for et relativt tung elfly med batterier som blir dårligere i kulden og den ekstra energien som må brukes på rask stigning fra en flyplass omringet av fjell.

Når enerWE spør om dette anerkjenner Forslund utfordringene, men mener at de vil bli i stand til å håndtere dette.

- Vi har mye erfaring med å bygge fly for nordiske forhold, sier Forslund.

Han viser blant annet til svenske SAAB som både har laget svenske jagerfly, men også passasjerfly med propellmotorer, som har fungert godt i det nordiske klimaet. Forslund forteller også at de har en egen hangar der de kan skru temperaturen ned til minus 40 grader for å jobbe med denne problematikken.

Dersom Forslund og Heart Aerospace lykkes med sine planer vil det kunne revolusjonere den norske innenrikstrafikken, og den vil i såfall også snu opp/ned diskusjonen om fly ves tog og andre regionale fremkomstmidler.

For den dagen elflyene er i stand til å fly passasjerer blir de svært utslippsvennlige samtidig som energiforbruket pr. passasjerkilometer blir veldig lavt.

- Elektriske fly kan gi det laveste klimaavtrykket av all regionaltransport, sier Forslund.

Målet er at flyet skal være sertifisert for passasjertrafikk i 2025.