7 grunner til at elfly har gode forutsetninger for å lykkes i Norge

To forskere ved Transportøkonomisk Institutt har sett på Norges forutsetninger for elfly.

Publisert

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har skrevet et innlegg på sin side der de tar for seg hvorfor nettopp Norge er et land der elfly har gode forutsetninger for å lykkes.

Der skriver forskerne Inga Margrete Ydersbond og Astrid Helene Amundsen at Norge på mange måter er et ideelt land for å introdusere elfly. De oppgir syv grunner:

  1. Mange lokale flyplasser i forhold til folketallet
  2. Elflyene har raskere akselerasjon og det utnytter de mange korte norske rullebanene på en bedre måte
  3. Mange av rutene har lavt passasjergrunnlag, og Widerøe blir subsidert av staten for å fly de. Samtidig står Widerøe foran en utskifting av fly, og de kan derfor satse på elfly med lavere passasjerkapasitet.
  4. Norge har 3 av europas mest trafikkerte innenlandsrutne i Europa (Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger). De er også relativt korte, og egner seg derfor godt for å innfase nye typer fly når de blir gode nok.
  5. Som følge av lange avstander og utfordrende geografi med mye fjell og fjorder vil nordmenn trenge fly uavhenig av eventuell «flyskam».
  6. Norge har et godt utbygd strømnett med strøm fra fornybare kilder, samt relativt lave strømpriser.
  7. Store deler av befolkningen har lange reiseveier i områder uten tog. De er derfor avhengig av videre satsing på fly også i en lavkarbonsverden.

Her kan du lese hele artikkelen fra forskerne på TØI's hjemmeside.