SV hevder regjeringen kutter støtten til utslippsfrie ferjer

- Nullutslippsløsningene er litt dyrere i dag. Da må fylkene få mer støtte, ikke mindre.

Publisert

Regjeringen kutter 54 millioner kroner i satsingen på miljøvennlige ferjer og hurtigbåter neste års statsbudsjett, hevder SVs Lars Haltbrekken.

Partiets miljøpolitiske talsmann sier til Bergens Tidende at regjeringen bevilger 100 millioner kroner på deling til alle fylkene til satsingen på miljøvennlige fartøyer i passasjer- og ferje­trafikken, men at det samtidig kuttes 154 millioner kroner i anskaffelsen av batteriferjer.

Kommunal- og moderni­seringsdepartementets fikk i revidert nasjonalbudsjett i år 154 millioner kroner til fylkenes innkjøp av batteridrevne ferjer. Disse pengene var en engangsbevilgning knyttet til merutgifter, ifølge regjeringen.

– Vi står nå foran nye ferje- og hurtigbåtanbud i fylkene. Nullutslippsløsningene er litt dyrere i dag. Da må fylkene få mer støtte, ikke mindre, sier Haltbrekken.

Høyres Liv Kari Eskeland er helt uenig i regnestykket til Haltbrekken.

– Å kalle dette for et kutt faller på sin egen urimelighet. En engangsbevilgning er en engangsbevilgning, sier Eskeland. Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi har styrket båt- og ferjefylkene de siste årene, sier Eskeland og påpeker at de 100 millioner kronene er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene og derfor en varig økning av inntektsnivået.

(©NTB)