Norwea: Norge kan gå fra kraftoverskudd til -underskudd i 2030

Ny rapport konkluderer med at Norge trenger mellom 30 og 60 prosent mer kraftproduksjon som følge av elektrifisering.

Publisert Sist oppdatert

Vindkraftforeningen Norwea og LO har gitt analyseselskapet Oslo Economics i oppdrag å se på hvor mye mer kraftproduksjon Norge trenger frem mot 2050 som følge av elektrifisering. Det har de gjort ved å ta en gjennomgang av eksisterende rapporter, og resultatet er en oppsummerende rapport.

Der konkluderer Oslo Economics at det blir behov for et sted mellom 30 og 60 prosent mer strømproduksjon i Norge frem mot 2050.

Norge har i dag et kraftoverskudd i normalår på omtrent 14 TWh, men det svinger ganske mye fra år til år. Ifjor hadde Norge et marginalt kraftunderskudd, mens vi i år trolig ender med et kraftoverskudd som er større enn 14 TWh.

I motsetning til de aller fleste andre land har Norge tilnærmet 100 prosent fornybar strømproduksjon. Det er først og fremst takket være vannkraften, men vindkraften har også økt ganske kraftig de siste årene.

Det er det mange som er negative til, og det argumenteres for at Norge har nok kraft allerede i dag, og at det som trengs utover det kan skaffes til veie gjennom oppgradering av vannkraften.

I rapporten fra Oslo Economics påpekes det imidlertid at det er lite sannsynlig at det økte kraftbehovet vil være mindre enn 30 TWh, og i såfall må den norske kraftproduksjonen økes kraftig hvis ikke Norge skal gå fra å være en energinasjon med kraftoverskudd til å bli en nasjon som må importere strøm fra utlandet.

LO og Norwea skriver i en pressemelding at fornybar selvforsynt strømproduksjon er et vesentlig konkurransefortrinn for Norge, og at dette må ivaretas gjennom økt strømproduksjon for å dekke det forventede økte forbruket.

- Allerede nå ser vi at nye næringslivsinitiativ ikke kan gjennomføres grunnet nett- og kraftmangel, og vi er svært bekymret for en gryende konflikt mellom klimatiltak og ny næringsaktivitet. Vi kan ikke tillate at kraftmangel hindrer hverken klimatiltak eller nye industrietableringer. Skal vi forbli et relevant land å investere og utvikle industri i, er det avgjørende at tilgangen på ren, billig energi er på plass, også i et langsiktig perspektiv, skriver Norwea.

Her kan du laste ned og lese rapporten.