Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Statnett fortjener ros og full backing

Vindkraftforeningen Norwea advarer mot å gjøre Statnett til syndebukk.

Publisert

Gjennom flere medieoppslag denne sommeren har enkeltaktører kommet til orde med kritikk mot Statnett, som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Statnett er eid av staten ved olje- og energidepartementet. Kritikken har blant annet gått på at nett- og produksjonskapasitet av kraft, er for liten flere steder i landet.

Nå reagerer spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea, og ønsker å komme med en støtteerklæring til Statnett.

Takket være Statnett har vi et svært godt utgangspunkt – selv om vi på ingen måte er i mål

Andreas Thon Aasheim

- Statnett har de siste årene investert flere titalls milliarder kroner i sentralnettet vårt. Disse investeringene gjør at vi har et betydelig bedre utgangspunkt enn våre naboland. I Sverige, for eksempel, sliter man med manglende overføringskapasitet. Det hindrer den nødvendige omstillingen. Takket være Statnett har vi et svært godt utgangspunkt – selv om vi på ingen måte er i mål, sier han til enerWE.

Håper politikerne ser at Statnett er fremoverlent

Han advarer mot at Statnett blir en syndebukk.

- Statnett er blant de mest fremoverlente aktørene i energinasjonen, og har lagt grunnlaget for at vi i det hele tatt har en mulighet til å nå våre egne, lovfestede klimamål. Det håper jeg politikerne ser. Vi kan ikke havne i en situasjon hvor Statnett blir «syndebukken» for at det kommer nye, nødvendige linjer, for eksempel på Haugalandet eller rundt Bergen. Det er viktig å minne om at Statnett tross alt ikke har mandat til å bygge nytt nett for noe som «kanskje kommer», sier han.

Kritikk mot at prosesser knyttet til nye linjeprosesser tar tid, bør heller ikke tillegges Statnett, mener Aasheim.

Jeg synes Statnett fortjener ros, men kanskje mest av alt full backing fra både nasjonale og regionale politikere i arbeidet de skal legge ned det neste tiåret.

Andreas Thon Aasheim

- Ledetidene på slike prosjekter er lange, og det må de være for at de skal bli skikkelig utredet og forankret. Vi minnes alle striden om «Hardangermastene», tross alt. Jeg synes Statnett fortjener ros, men kanskje mest av alt full backing fra både nasjonale og regionale politikere i arbeidet de skal legge ned det neste tiåret. Uten en slik backing vil vi ikke bare sette klimamålene våre i fare, vi vil risikere å miste det forspranget vi tross alt har i å tiltrekke oss nye investeringer i industri og næringsliv, avslutter han.

- Glade for at man ser hvor viktig nettet er

Hos Statnett bekrefter Henrik Glette, som er direktør for kommunikasjon og samfunn, Og han er glad for støtten fra Norwea.

Vi er selvsagt opptatt av å levere på forventningene innenfor de rammene og det mandatet vi har.

Henrik Glette

- Vi er selvsagt glade for at man ser hvor viktig nettet er i omstillingen til et bærekraftig og verdiskapende energisystem, og er selvsagt opptatt av å levere på forventningene innenfor de rammene og det mandatet vi har, sier han.

Glette tror det er flere årsaker til at noen saker får mer medieoppmerksomhet enn andre. Men det økte kraftbehovet som elektrifiseringen skaper, er et viktig element.

- Statnett opplever at enkelte saker får en del oppmerksomhet. I enkelte området i landet har elektrifiseringen skutt fart. Dette er veldig positivt, samtidig er det slik at store nye volumer både innen produksjon og forbruk av kraft utløser behov for investeringer i nettet. Det er naturlig, og det er ikke mulig verken teknisk eller økonomisk å se for seg at nettet skulle ha kapasitet til å knytte til all potensiell utvikling uten tiltak. Derfor er vi avhengige av en viss modenhet i planene før vi kan gjøre tiltak og foreta nødvendige investeringer. Så er det i tillegg slik at det tar tid å planlegge og gjennomføre tiltak i nettet, og det er nødvendige og grundige samfunnsprosesser som skal gjennomføres, sier han til enerWE.

Det er ofte utålmodighet hos aktører som har planer om ny eller økt aktivitet.

Henrik Glette

Et annet element som spiller inn, og som skaper engasjement, er ny eller økt aktivitet.

- Det er ofte utålmodighet hos aktører som har planer om ny eller økt aktivitet. Det er forståelig, og vi gjør det vi kan for å sikre at elektrifiseringen og næringsutviklingen får tilgang på nødvendig kraft, sier han.