Oseberg C platform
Oseberg C platform

Statnett legger til rette for elektrifisering av Troll og Oseberg

- Forutsetningen for å kunne realisere tidlig tilknytning er at dette ikke skal gå ut over alminnelig forsyning.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at de legger til rette for at elektrifisering av feltene Troll og Oseberg kan gjennomføres før nødvendige nettforsterkningstiltak er realisert, men de har lagt inn noen særlige vilkår for nettilknytningen.

- Equinor vil elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes. For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før nye nødvendige nettiltak er på plass. Forutsetningen for å kunne realisere tidlig tilknytning er at dette ikke skal gå ut over alminnelig forsyning i området, forklarer konserndirektør i Statnett Håkon Borgen.

Equinor har søkt NVE om konsesjon for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner med tilknytning i Kollsnes transformatorstasjon i Hordaland. Statnett har i samråd med Equinor nylig bedt myndighetene gjøre en vurdering av vilkår som vil muliggjøre tilknytning i eksisterende Kollsnes transformatorstasjon.

- Dersom myndighetene godkjenner vilkårene innebærer det at vi kan tilby tidlig tilknytning før nødvendige nettiltak er på plass. Tidlig tilknytning betyr blant annet at vi kan koble ut installasjonen ved behov, for å sikre alminnelig forsyning. Equinor har reserveforsyning, sier Håkon Borgen.

Elektrifisering av sokkelen kommer parallelt med et stort antall henvendelser om tilknytning av økt strømforbruk i Bergensområdet. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt strømforbruk på rundt 700 MW, tilsvarende forbruket i Trondheim by.

For å håndtere alt det nye forbruket må det gjøres tiltak i nettet, derfor jobber Statnett nå i samarbeid med BKK Nett, kommuner og andre aktører med en konseptvalgutredning som ser på hvilke nettiltak som bør etableres i regionen for å kunne knytte til alt det nye forbruket. Utredningen planlegges å være ferdig i løpet av høsten 2020.

- Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til, understreker Borgen i Statnett.

Statnett merker at det nå er et stort elektrifiseringstrykk i Norge.

- Vi er nå på full fart inn i den elektriske fremtiden, hvor fossil energi erstattes med fornybar energi. Kraftsektoren får en stadig mer sentral rolle i denne omleggingen, vi har gjennomført nettforsterkninger som gjør at Norge nå er i en unik posisjon hvor vi kan elektrifisere samfunnet samtidig som vi kan opprettholde en sikker strømforsyning parallelt med videre nettutvikling, sier Borgen.