Ny rapport: Elektrifisering av veitrafikken vil være mulig, men krevende

I tillegg til personbilder skal også lette varebiler og nye bybusser være utslippsfrie innen 2025.

Publisert

Transportøkonomisk institutt (Tøi) tror det vil være mulig å innføre elbiler på bred front, men at kostnadene med «tvang» vil være store.

Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet som en del av Klimakur-utredningen.

Nasjonal transportplan, som presenterer regjeringens transportpolitikk, har blant annet som mål at alle nye personbiler skal være utslippsfrie innen 2025. Dette målet er det mest krevende å nå, ifølge rapporten.

Tøi viser til praktiske utfordringer som rekkevidde, ladehastighet og bagasjeplass. Forskerne tror at det vil være brukergrupper som blir vanskelig å overtale til å velge elbil.

- Disse må tvinges av myndighetene, og det vil kreve svært kraftige insentiver, restriksjoner eller økte avgifter på bensin- og dieselbiler, heter det i rapporten. Samlet sett mener forskerne bak rapporten at kostnadene ved å «tvinge» brukere over til elbil vil bli store.

I tillegg til personbilder skal også lette varebiler og nye bybusser være utslippsfrie innen 2025. Innen 2030 skal alle nye, tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være utslippsfrie.

Det er usikkert hvor vanskelig det vil være å få lastebiler og langdistansebusser med nullutslipp, ettersom de ikke finnes i normal produksjon ennå. Også der kan hydrogen spille en større rolle.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS