Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Togmilliarder til nye dobbeltspor og strøm i stedet for diesel

– Togene som kjører på disse strekningene i dag, går på diesel.

Publisert

Arbeidet med å elektrifisere toglinjer i Trøndelag settes i gang i 2020. Regjeringen øker budsjettene for å ruste opp jernbanen.

Budsjettet til Jernbanedirektoratet øker med 1,1 milliarder kroner neste år, 4,5 prosent mer enn i år, og totalt settes det av 26,8 milliarder kroner til jernbane i 2020. Mye av pengene går til store prosjekter som alt er under bygging, som Follobanen. Men det settes også av 100 millioner kroner til å starte arbeidet med å gjøre deler av Trønderbanen og Meråkerbanen elektrisk.

– Togene som kjører på disse strekningene i dag, går på diesel. Elektrifiseringen vil gjøre det mulig å redusere både utslipp fra togtrafikken og kostnadene for selskapene som kjører togene, skriver Samferdselsdepartementet.

I tillegg fortsetter arbeidet med å bygge dobbeltspor på Dovrebanen langs Mjøsa. Målet er flere avganger mellom Oslo og Hamar og en reisetid på om lag en time mellom de to byene innen 2026.

Ringeriksbanen skal planlegges ferdig neste år, håper regjeringen, og setter av 528 millioner kroner til prosjektet, som også omfatter ny E16 til Hønefoss.

I vår ble det kjent at Ringeriksbanen kan bli 5,5 milliarder dyrere enn det som er satt av i Nasjonal Transportplan. Den totale kostnaden til både bane og vei på strekningen kan komme på 33,9 milliarder kroner.

Den endelige beregningen av kostnader på banen og E16 er 33,9 milliarder kroner. Dette er 5,5 milliarder kroner mer enn beløpet som fremgår i Nasjonal transportplan 2018–2029.

– Saken er til vurdering i Jernbanedirektoratet, heter det i Samferdselsdepartementets budsjett.

(©NTB)