Ståle Gjersvold er administrerende direktør i Trønderenergi.
Ståle Gjersvold er administrerende direktør i Trønderenergi.

- Elektrifiseringen av sokkelen har potensiale til å bli sprengstoff

Ståle Gjersvold i Trønderenergi advarer mot en storstilt elektrifisering av sokkelen uten en grundig, politisk debatt.

Publisert

Nylig tok Trønderenergis toppsjef Ståle Gjersvold til orde for å droppe elektrifiseringen av sokkelen i en artikkel i Teknisk Ukeblad, som igjen viser til Montel.

Til enerWE utdyper han;

- Før man elektrifiserer sokkelen, må man sjekke hva vi skal bruke kraftoverskuddet til. Nå har vi brukt ti år på å bygge ut ny kraft i Norge etter nærmere 40 år med stillstand. Og så blir det helt stopp i nye kraftkonsesjoner på land. Da er det viktig at man ikke kjører i gang uten at konsekvensene er ordentlig belyst. Elektrifisering av sokkelen kan skape flaskehalser i sentralnettet, økte priser og kraftunderskudd i enkelte regioner, sier Gjersvold.

Etter at Gjersvold tok til orde for at man konsekvensutreder elektrifiseringen av sokkelen, har har fått mest positiv respons - men også noe negativ, kan han fortelle.

De politiske ambisjonene henger ikke helt sammen med ønskene om å bruke fornybar kraft til havs og til lands.

Ståle Gjersvold

- Det er klart at isolert sett kan man si at økt kraftforbruk er bra for kraftprodusenter i Norge, siden det betyr at etterspørselen etter den varen man faktisk har, øker. Av positiv respons er det flere fra bransjen som likevel er enig i at det er viktig å stille disse spørsmålene. For de politiske ambisjonene henger ikke helt sammen med ønskene om å bruke fornybar kraft til havs og til lands. For havvind ligger lang frem i tid og vil ha to til tre ganger så høye priser. Og skal vi gjennomføre elektrifisering av sokkelen - etablere ny industri og elektrifisere på land, er vi avhengig av nok kraft og konkurransedyktige priser.

Gjersvold mener at man derfor i første rekke må legge til rette for et offentlig ordskifte.

Konsekvensen av elektrifiseringen må være at vi må bygge mer kraft på land på sikt - hvis man skal holde konkurransekraften oppe.

- Energipolitikk, klima og olje henger mer og mer sammen - på samme måte som fornybart henger sammen med fossilt. Det er viktig at man ser at dette ikke bare kan vedtas uten en grundig, politisk debatt. Konsekvensen av elektrifiseringen må være at vi må bygge mer kraft på land på sikt - hvis man skal holde konkurransekraften oppe.

Parallell til vindkraft-debatt

Isolert sett mener han at det er positivt at kraftoverskuddet tas i bruk.

- Samtidig er det store ambisjoner for fornybar industri på land, og ytterligere elektrifisering på land. Mange ønsker å ta i bruk konkurransedyktig strøm på land, så vi må passe på at det er nok til flere enn bare norsk sokkel. Det tar fort ti år før konsekvensene av en massiv elektrifisering av sokkelen er synlige for folk flest. Vi som har stått i vindkraft-stormen har kanskje et litt annet perspektiv dilemmaene i energipolitikken, tror han.

Vi som har stått i vindkraft-stormen har kanskje et litt annet perspektiv dilemmaene i energipolitikken.

Ståle Gjersvold

- For du ser paralleller til vindkraft-tematikken?

- Ja, elektrifiseringen av sokkelen har potensiale til å bli sprengstoff. Og debatten må tas nå - før en CO2-pris på 2000 kroner er vedtatt. Jeg er ikke prinsipielt imot elektrifisering av oljefelt altså. Men mener man må ha en åpen debatt om konsekvensene av en massiv elektrifisering av sokkelen, sier han.

- Men elektrifisering av sokkelen er vel bra for klimaet?

- Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om den globale klimaeffekten. Jeg er imidlertid skeptisk til at CO2-avgiften skal gå inn i et fond etter modell fra NOx-fondet. Et eventuelt fond bør inkludere klimatiltak bredt sett, og ikke øremerkes særskilte teknologiområder som Norsk Olje og gass foreslår, avslutter han.

Powered by Labrador CMS