Trygve Kvernland er konsernsjef i Tensio.
Trygve Kvernland er konsernsjef i Tensio.

- Ingen vei utenom en storstilt elektrifisering

Ti nettselskaper tar til orde for en nasjonal strategi for å møte behovet for elektrisitet.

Publisert

Nylig har flere nettselskaper ropt varsko om at de ikke er rigget for å skaffe all strømmen man trenger i Norge for å nå klimamålene og elektrifisere. Det gjorde de i en artikkel i Teknisk Ukeblad og i en kronikk her på enerWE.

Overfor enerWE understreker konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio at det haster å ta grep dersom det skal bli mulig å nå klimamålene.

Litt enkelt sagt kan vi si at nettselskapene er regulert av myndighetene for å være bakpå og vente, mens de neste årene krever at vi alle er frempå.

- Alt ligger til rette for å elektrifisere mer, ingen land i verden er bedre rustet til det enn Norge. Men skal vi nå målene frem til 2030 så haster det med å ta grep i form av en nasjonal strategi for elektrifiseringen. Litt enkelt sagt kan vi si at nettselskapene er regulert av myndighetene for å være bakpå og vente, mens de neste årene krever at vi alle er frempå. Hver enkelt kommune og hvert enkelt nettselskap bør ikke agere helt ukoordinert og løsrevet fra hverandre. I en nasjonal strategi kan barrierer og utfordringer for en tidsriktig og kostnadseffektiv elektrifisering landet rundt komme frem i lyset, og løsninger komme på bordet, sier han.

- Når nettselskapene ikke kan levere nok strøm, viser ikke dette at kritikerne av elektrifiseringen har hatt gode poeng?

- Skal vi nå målsetningene om både klimagassreduksjoner og mer grønn næringsutvikling er det ingen vei utenom en storstilt merelektrifisering de to neste tiårene. Med en koordinert nasjonal strategi vil Norge stå godt rustet til å få til dette på en god måte, sier han.

Som ledd i dette arbeidet har ti nettselskaper gått sammen om å ta til orde for en nasjonal strategi for å møte det økte strømbehovet. Disse ti aktørene har også tidligere samarbeidet ved å levere et felles høringssvar til Olje- og energidepartementet i forbindelse med stortingsmeldingen «Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser».

- De ti nettselskapene som har tatt dette initiativet har hatt et samarbeid om strategiske problemstillinger med relevans for strømforsyningen og omstillingen av energisystemet i lengre tid. Til sammen har vi i disse virksomhetene ansvaret for strømforsyningen i store deler Norge, og tanken har vært at et samarbeid om disse problemstillingene er vinn-vinn for kundene våre, samfunnet, og nettselskapene.

Skal norske klima- og verdiskapingsambisjoner nås til 2030 vil det komme mindre og større prosesser knyttet til strømforsyning på løpende bånd fremover.

Batterifabrikk-planer skapte bevissthet

Planene om en batterifabrikk som Equinor, Hydro og Panasonic har, har fått en rekke kommuner og regioner til å engasjere seg - fordi det har skapt en bevissthet rundt strømforsyningssituasjonen i eget område.

Tensio har det siste året hatt dialoger med en rekke kommuner i Midt-Norge, og opplever at ambisjonene for å bidra til omstillingen av Norge er svært stor både blant næringsaktører og kommuner.

- Skal norske klima- og verdiskapingsambisjoner nås til 2030 vil det komme mindre og større prosesser knyttet til strømforsyning på løpende bånd fremover. Da fortjener både kunder, næringsaktører og kommuner at det ligger en godt gjennomtenkt nasjonal strategi i bunn, sier Kvernland.

Powered by Labrador CMS