Troll B
Troll B

NVE anbefaler at Troll og Oseberg får godkjenning til strøm fra land

Totalt trenger plattformene 221 MW i effekt, og de forventer å bruke 1,77 TWh i året.

Publisert

NVE skriver i en pressemelding at de anbefaler Olje- og energidepartementet til å å gi Equinor løyve til anlegg for kraftforsyning fra Kollsnes til plattformene Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter.

Disse plattformene skal elektrifiseres med strøm fra land for å redusere utslippene av fra produksjonen. De utslippene kommer først og fremst fra gassturbiner ute på plattformene.

- Kraftforsyning fra land vil medvirke til å få ned utslippene av CO2 og NOX fra produksjonen på norsk sokkel. NVE tilrår at det bli sattt vilkår om at kraftforsyninga kan kobles ut når det er nødvendig av hensyn til forsyningstryggheten i Bergens-regionen, seier avdelingsdirektør i NVE, Rune Flatby.

Det er i dag ikke kapasitet i nettet i Bergens-regionen til å tilknytte mye nytt forbruk. NVE mener derfor at konsesjoner til kraftforsyning fra Kollsnes og ut til plattformene kun kan gis med villkår om at strømforbruket ute på plattformene kan kobles ut når strømnettet på land er hardt belastet, eller ved feil eller vedlikeholdsarbeid.

Totalt trenger plattformene en effekt på 221 MW fra land, og de regner med å bruke 1,77 TWh i året.

Equinor forventer at investeringene vil utgjøre omlag 8,7 milliarder kroner.

Her kan du lese NVE's instilling for Troll B og C, samt for Oseberg.