Strategidirektør Henrik Sætness i Statkraft.
Strategidirektør Henrik Sætness i Statkraft.

- Elektrifisering vil så og si alltid gi mindre utslipp

Strategidirektør Henrik Sætness i Statkraft forklarer hvorfor elektrifisering er et godt klimatiltak.

Publisert

I et intervju med enerWE kom forskeren Rune Lødeng med noen innvendinger mot elektrifisering som klimatiltak. Han argumenterer for at så lenge de fornybare energikildene produserer for fullt og ikke har kapasitet til å øke strømproduksjonen, så vil ethvert økt strømforbruk - også elektrifisering - føre til økt bruk av enten kull eller gass.

- Det er en vedtatt sannhet at elektrifisering er klimavennlig, og at man kan gi det et klimaavtrykk på null. Regnestykkene viser at det blir helt annerledes, sa Lødeng til enerWE.

Strategidirektør Henrik Sætness i Statkraft mener på sin side at Lødeng bommer helt.

- Da antar man på måte et kraftsystem som er statisk og ikke responderer på endringer, sier Sætness.

Han mener at utviklingen så langt viser at kull fortløpende taper kampen, og erstattes av fornybar energi.

Ser vi på det europeiske kraftsystemet grønnes det år for år

Henrik Sætness

- Ser vi på det europeiske kraftsystemet grønnes det år for år. Kull tas ut, og fornybar energi kommer inn, sier Sætness.

Sætness og hans team jobber mye med analyser og modeller, og han mener at alle seriøse aktører som jobber med dette feltet viser en klar sammenheng mellom elektrifisering og utslippsreduksjoner.

- All modellering som gjøres viser at utviklingen hvor du faser inn ny fornybar energi og elektrifiserer alt annet dramatisk reduserer utslipp, sier Sætness.

Sætness mener at kun hvis man isolerer problemstillingen helt til kun å dreie seg om hvorvidt økte strømforbruk øker kullbruken, at forskeren har litt rett. Det poenget forsvinner imidlertid som følge av at elektrifiseringen samtidig erstatter en fossil energibruk med større utslipp.

- Forskeren ser bort fra utslippet fra det som elektrifiseres, sier Sætness.

Sætness trekker frem et eksempel der elektrifiseringen skjer i form av at en varmepumpe erstatter en oljefyr. Da vil det reelle utslippskuttet være mye større enn elektrifiseringen eventuelt kunne skapt av økt kull- eller gassforbruk.

Fordi elektrifisering er så mye mer effektiv energibruk, så er det sånn sett at du så og si alltid vil ende opp med netto positiv effekt på utslippet

- Fordi elektrifisering er så mye mer effektiv energibruk, så er det sånn sett at du så og si alltid vil ende opp med netto positiv effekt på utslippet, sier Sætness.

Argumentet til Lødeng om at økt elektrifisering fører til økte utslipp kan legges til grunn som argumentasjon for å holde igjen på elektrifiseringen eller som argument for å øke utbyggingen av fornybar energi.

Statkraft er i utgangspunktet en pådriver for økt utbygging, og de har blant annet laget en analyse med et lavutslippsscenario der de legger til grunn at det innen 2050 blir bygd ut åtte ganger så mye vindkraft som i dag. Samtidig har Statkraft holdt litt tilbake på vindkraftutbyggingen i Norge med henvisning til at vi har nok kraft nå, og at ytterligere vindkraftutbygging vil kanibalisere strømprisen. Årets lave vinterstrømpriser kan tolkes som at Statkraft har hatt helt rett i denne analysen.

Sætness forklarer den lave strømprisen slik:

- Det er enten fordi det produseres for mye eller fordi det ikke etterspørres nok fornybar energi, sier Sætness.

Han mener at det viser et viktig poeng i diskusjonen om kull som marginalkraft fordi det viser at økt elektrifisering samtidig øker etterspørsel etter mer fornybar kraftproduksjon.

Powered by Labrador CMS