- Valhall er den plattformen i Norge som har lengst skjøteledning, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik om Valhall.
- Valhall er den plattformen i Norge som har lengst skjøteledning, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik om Valhall.

OD og NVE: snart er halvparten av produksjonen på norsk sokkel elektrifisert

- Valhall er den plattformen i Norge som har lengst skjøteledning.

Publisert

I en felles pressemelding skriver NVE og Oljedirektoratet at det nå er åtte felt på norsk sokkel som drives med kraft fra land, og at det er også er besluttet at åtte nye felt skal få det. Det vil bidra til å redusere CO2-utslippene med omtrent 3,2 millioner tonn hvert år.

Elektrifiseringsprosjekter på ytterligere seks innretninger nærmer seg investeringsbeslutning. Dersom disse besluttes, kan de unngåtte utslippene bli til sammen ca. 4,9 millioner tonn CO2 per år.

Oljedirektoratets framskrivinger viser at da vil over 50 prosent av norsk petroleumsproduksjon være drevet med kraft fra land midt på 2020-tallet.

Dette viser en rapport Oljedirektoratet har utarbeidet i samarbeid med NVE, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.

Om få år kan kraft fra land gjøre at vi unngår CO2-utslipp som tilsvarer ti prosent av de totale norske klimagassutslippene

Ingrid Sølvberg

- Om få år kan kraft fra land gjøre at vi unngår CO2-utslipp som tilsvarer ti prosent av de totale norske klimagassutslippene. Da vil nesten halvparten av Norges olje- og gassproduksjon være drevet av kraft fra land, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

I dag har disse felteneinnretninger som forsynes med kraft direkte fra land:

  • Troll
  • Gjøa
  • Ormen Lange
  • Valhall
  • Goliat
  • Johan Sverdrup

I tillegg produseres Vega med kraft fra land via vertsinnretningen Gjøa, og Hod via Valhall.

Da PUD for Hod-feltet ble overlevert tidligere denne uken, gjorde Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik et poeng ut av at Valhall var en av de elektrifiserte plattformene.

Valhall er den plattformen i Norge som har lengst skjøteledning

Karl Johnny Hersvik

- Valhall er den plattformen i Norge som har lengst skjøteledning, sa Karl Johnny Hersvik, sjef i Aker BP.

Etterhvert skal også Martin Linge-feltet som er under utbygging forsynes med kraft direkte fra land. Feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Solveig og Hanz skal få kraft fra områdeløsningen på Utsirahøgda, som er en del av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Feltene Duva og Nova skal drives med kraft fra land via Gjøa.

I tillegg til de 16 feltene som enten drives med kraft fra land eller hvor dette er vedtatt, er seks andre prosjekter kommet langt i planleggingsfasen. Disse er på Troll B, Troll C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør, Sleipner og Melkøya landanlegg.

For Sleipner ble det fattet investeringsbeslutning i mai og prosjektet er nå til myndighetsbehandling. Prosjektet fører til at også de tilknyttede feltene Gudrun, Sigyn, Gugne og Utgard får kraft fra land.

Det er ikke gratis å elektrifisere sokkelen, og prisen kan i mange tilfeller bli høyere enn dagenspris for klimakvoter og CO2-avgiften. Det er likevel overkommerlig for den svært lønnsomme olje- og gassvirksomheten. Beregningene viser at prosjektene har en tiltakskostnad under 1500 kroner per tonn CO2.

Blant prosjektene som er analysert er det Melkøya landanlegg, Troll B, Troll C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør som kan gi størst utslippsreduksjon.

I tillegg til kostnadene som oljeselskapene må ta på sin kappe, vil denne elektrifiseringen også påvirke strømmarkedet og strømnettet.

Elektrifisering av sokkelen vil få konsekvenser for kraftsystemet både i form av noe økte strømpriser og behov for økte investeringer på land

Kjetil Lund

- Elektrifisering av sokkelen vil få konsekvenser for kraftsystemet både i form av noe økte strømpriser og behov for økte investeringer på land, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

De seks prosjektene som har kommet langt i planleggingsfasen vil øke kraftforbruket i Norge med opp mot 4 TWh eller ca. 3 prosent per år.

Kraft fra land-prosjektene vil føre til at kraftprisen i Norge øker, og at det blir mindre forskjeller i kraftpris mellom nord og sør i Norge. En viktig forutsetning er at kraftsystemet på land kan håndtere forbruksøkningen, uten at det går på bekostning av forsyningssikkerheten til eksisterende kunder.

De fleste kraft fra land-prosjektene som er under planlegging, krever tiltak i kraftnettet. Elektrifisering av landanlegget på Melkøya krever at det bygges en ny kraftledning. Dessuten er det slik at med de nettinvesteringene som til nå er planlagt, må landanlegget på Melkøya, Troll B og C, Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør kobles ut ved anstrengte situasjoner i kraftnettet, og eventuelt bruke egen reserveforsyning.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Powered by Labrador CMS