Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea.
Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea.

- Norge har kraftunderskudd allerede i 2026-2027

Løpet er allerede kjørt, og Norge vil gå fra kraftoverskudd til kraftunderskudd om få år, påpeker Andreas T. Aasheim i Norwea.

Publisert Sist oppdatert

Elektrifisering er bærebjelken i den norske strategien for å nå klimamålene, og et av områdene som skal elektrifiseres er olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Det vil imidlertid kreve minst 15 TWh med strøm, og den må komme fra land hvis den skal kunne gi effekt i tide til å kutte utslippene innen 2030. Dessuten er ikke oljevirksomheten den eneste som trenger mer strøm.

Vi har ikke nok kraft til å gjennomføre de tiltakene vi er nødt til for å gjennomføre våre lovfestede klimamål

Andreas T. Aasheim

- Vi har ikke nok kraft til å gjennomføre de tiltakene vi er nødt til for å gjennomføre våre lovfestede klimamål, sier Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver i vindkraftforeningen Norwea.

Han slår fast at det norske kraftoverskuddet i praksis allerede er lovet bort.

- Kraftoverskuddet er på 15-20 TWh i et normalår. Med Freyr, Morrow og Yara har vi tatt 10 TWh av det. Oljenæringen tar 10-15 TWh. Dette forbruket forventer vi er på nett i løpet av 2025-2026, sier Aasheim.

Samtidig har det blitt full stans i nye konsesjoner for vindkraft, og det betyr at det blir veldig lite ny kraftproduksjon i Norge de nærmeste årene.

Uungåelig kraftunderskudd

På spørsmål om Norge risikerer å gå fra å være en energinasjon med overskudd av fornybar kraft, til å bli en nasjon som er avhengig av netto import av strøm fra utlandet, sier Aasheim at løpet allerede er kjørt.

- Norge har kraftunderskudd allerede i 2026-2027, med de planene som er kjent i dag, sier Aasheim.

Det skjer fra tid til annen at Norge har netto underskudd av kraft, og det skjedde så sent som i 2019. Forskjellen fremover er at det ligger an til å bli hovedregelen, og ikke unntaket.

Vi tåler ett, to eller tre år i en underskuddssituasjon

- Vi tåler ett, to eller tre år i en underskuddssituasjon, sier Aasheim.

Norge går glipp av ny industri

Han peker på at effekten allerede begynner å få konsekvenser.

- Fra industriens ståsted legges det til grunn at vi har lavere kraftpris enn landene rundt oss. I det øyeblikket vi er avhengig av strømimport kommer ikke industrien hit, sier Aasheim.

Han hevder at Norge allerede er i ferd med å gå glipp av ny industri som heller går til våre naboland. For industrien skjønner hvor viktig tilgangen på strøm er, og de ser at det ikke blir nok strøm når det norske samfunnet skal elektrifiseres, samtidig som det har blitt full stans i utbyggingen av ny vindkraft.

Og det er ikke bare industrien som vil merke det. Et kommende kraftunderskudd vil føre til økte strømpriser for alle, og det vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre elektrifiseringen av samfunnet. Det vil igjen gå utover Norges helt nødvendige klimatiltak.

Dette er prisen vi betaler for å stanse utbyggingen av fornybar energi

- Dette er prisen vi betaler for å stanse utbyggingen av fornybar energi, sier Aasheim.

Det er for øvrig ikke bare manglende kraft som blir utfordringen med elektrifisering av sokkelen. Det skaper også store utfordringer for kraftbalansen i strømnettet - både nasjonalt og ikke minst regionalt.

- Løsningen ligger i dagen. Bygg mer nett og bygg mer kraftproduksjon, sier Aasheim.

Sokkelen må elektrifiseres

Aasheim og Norwea er likevel ikke negative til elektrifisering av sokkelen. For selv om de fronter fornybar energi som en erstatning for den fossile energien som hentes ut fra sokkelen, så er de klare på at det ikke er mulig å nå klimamålene uten dette tiltaket.

Vi mener at elektrifisering av sokkelen er et helt nødvendig grep for å nå de lovfestede klimamålene

- Det handler i bunn og grunn om å kutte utslippene du kan til 2030. Vi mener at elektrifisering av sokkelen er et helt nødvendig grep for å nå de lovfestede klimamålene. Det kommer ikke til å gå uten elektrifisering av sokkelen. Regnestykket går ikke opp, sier Aasheim.

Powered by Labrador CMS