Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Dette var en god start på 2020

Statsministeren er veldig begeistret for at oljebransjen nå elektrifiserer.

Publisert

I dag lanserer Equinor og resten av oljebransjen sine ambisjoner for å kutte utslippene fra norsk sokkel ned mot netto null.

Equinor og norsk industri viser med dette at de ligger fremst i verden på omstilling

Erna Solberg

- Dette var en god start på 2020 og gode nyheter for klima, men også norske jobber og teknologiutvikling. Equinor og norsk industri viser med dette at de ligger fremst i verden på omstilling, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar sendt på epost til enerWE.

Norsk sokkel har en av verdens laveste utslipp under produksjonen før dette, men trapper nå opp ambisjonene. Det er nødvendig ettersom utslippene fra norsk sokkel har økt med 73 prosent fra referanseåret 1990 som Paris-avtalens mål forholder seg til.

Det å elektrifisere aktiviteten på norsk sokkel er ikke et billig tiltak, men det hjelper at aktørene både må betale for både klimakvoter og en egen CO2avgift. Det betyr at bransjen allerede betaler omtrent tre ganger så mye for hvert tonn med utslipp som det en klimakvote koster.

Dette er forøvrig en kostnad som vil fortsette å øke i årene fremover, og det bidrar til å gjøre elektrifisering til et økonomisk fornuftig alternativ.

Økende kvotepris i Europa og høyere CO2-avgift her hjemme bidrar til å gjøre utslipp dyrere og derfor alternativ teknologi billigere

Erna Solberg

- Økende kvotepris i Europa og høyere CO2-avgift her hjemme bidrar til å gjøre utslipp dyrere og derfor alternativ teknologi billigere, sier Solberg.

Solberg påpeker at alle nye utbygginger er pålagt å vurdere elektrifisering.

- Regjeringen har tatt flere grep for å gjøre det mulig å elektrifisere anlegg på sokkelen, men også på land. Det er krav om at alle nye utbygginger på sokkelen skal utrede og vurdere elektrifisering, vi har igangsatt en studie som ser på kraft- og nettbehov for økt elektrifisering, økt CO2-avgiften og vi har sendt på høring forslag om å åpne flere nye områder for havvind - en teknologi industrien også peker på, sier Solberg.

Det er forøvrig verdt å påpeke at elektrifisering av landanlegget på Melkøya har blitt vurdert tilbake i 2011, men at det den gangen ble lagt bort som følge av at Norge da hadde for lav strømproduksjon. Det var etter at Norge hadde netto import av strøm året før, i 2010.

I fjor var det også nett import av strøm i Norge, og i årene fremover blir det nødvendig med ytterligere strømproduksjon hvis Norge skal kunne dekke opp for det økte strømbehovet som kommer som en følge av oljebransjens nye klimaambisjoner.

BarChartRace_feltutslipp.gif